Veelgestelde vragen

Hoe maak ik voor de eerste keer een afspraak op de polikliniek reumatologie?

Voor een afspraak op de polikliniek neemt uw behandelend arts telefonisch of schriftelijk contact op met de polikliniek reumatologie, alwaar na nadere beoordeling door het medisch hoofd van de polikliniek, wordt besloten tot het maken van een afspraak.

Hoe kan ik een second-opinion krijgen?

Dit moet worden aangevraagd door uw behandelend arts (huisarts of specialist). Na ontvangst van de relevante gegevens wordt de afspraak gemaakt.

Hoe lang is de wachtlijst?

Voor patiënten met spoedeisende reumatische ziekten is er geen wachtlijst. Voor patiënten die ter analyse komen van een lang-bestaande klacht van het bewegingsapparaat wisselt de duur van de wachtlijst. Kijk voor de wachttijden van dit moment op de pagina wachttijden polikliniek .

Wat is het multidisciplinaire arbeidsteam?

Het multidisciplinaire arbeidsteam van reumakliniek Reumatologie Ambulante Zorg is opgezet voor alle patiënten met reumatische aandoeningen, die ten gevolge van hun aandoening een probleem ervaren in de arbeidssituatie. In het Arbeidsteam zitten een reumatoloog, een maatschappelijk werker, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een bedrijfsarts, allen werkzaam in het LUMC.  

Wat kan een reumaverpleegkundige voor mij betekenen?

De reumaverpleegkundige geeft A.I.V. (advies, instructie en voorlichting) over de ziekte en de mogelijke gevolgen daarvan. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: informatie over het ziektebeeld, medicatie, omgang met vermoeidheid en pijn en ondersteuning bij de aanvragen van hulp(middelen) en aanpassingen. In een intakegesprek kijkt de reumaverpleegkundige samen met u welke hulp of begeleiding u denkt nodig te hebben.  

Wat voor hulpmiddelen zijn er voor mensen met reuma?

Veel voorkomende hulpmiddelen zijn loophulpmiddelen, vervoerhulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, fiets), hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging (aan- en uitkleden, toilet, douche), hulpmiddelen bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten (koken, schoonmaken, afwassen, eten & drinken), woningaanpassingen en aangepast meubilair.