Informatie over PHEG voor professionals

In de afdeling PHEG, deels gevestigd op de LUMC Health Campus Den Haag, werken de disciplines Huisartsgeneeskunde, Specialisme Ouderengeneeskunde, Public Health en Medische Antropologie samen. Aansluitend bij de LUMC profilering, de samenwerking met het veld (de artsen en professionals in de regio), richten wij ons op populatiegezondheid, eHealth en “syndemics”, met speciale aandacht en expertise voor ouderen, jeugd, de belangrijkste ketens (hartvaatziekten, diabetes, COPD, infecties, GGZ), diversiteit, leefstijlinterventies en evidence-based transities in de zorg.

Het Extramuraal Leids Academisch Netwerk (ELAN) verbindt de onderzoekers met de professionals en voorziet in de infrastructuur voor onderzoek door het deelbaar en koppelbaar maken van “routinezorg” gegevens (uit HIS, KIS, ZIS, VIS, AIS en cohorten). In dit samenwerkingsverband worden onderzoekers geprikkeld met praktische vragen uit het veld waar zij oplossingen voor proberen te vinden en kunnen professionals in projecten meewerken aan het ontwikkelen en testen van innovaties om hun zorg te verbeteren.