Informatie over PHEG voor Patiënten

Bij de afdeling PHEG van het LUMC zijn het onderwijs, de opleidingen en het onderzoek sterk georiënteerd op de gezondheid van en gezondheidszorg rond mensen in hun leefomgeving. We leiden huisartsen en “specialisten ouderengeneeskunde” (artsen die voornamelijk in verpleeghuizen of locale instellingen werken) op, hebben een belangrijke bijdrage in het studentenonderwijs in de huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en sociale geneeskunde en doen onderzoek dat rechtstreeks van belang is voor grote groepen mensen die niet bij artsen in ziekenhuis onder behandeling zijn.

Bij PHEG proberen we dit vorm te geven door “patiënten” actief te betrekken bij ons onderwijs en ons onderzoek. Vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen denken bij ons mee over zorgvernieuwing, en vertellen in demonstratiecolleges hoe zij als patiënt bepaalde zaken hebben ervaren.

Door middel van onderzoek naar geanonimiseerde patiëntengegevens proberen we tot nieuwe inzichten in de zorg te komen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat privacy van patiënten (zoals vastgelegd in de nieuwe Europese privacywetten) goed bewaakt wordt. Wij besteden veel tijd, geld en energie aan het  zorgen dat de gegevens waar wij mee (willen gaan) werken aan deze regels voldoen.

Het beroepsgeheim van artsen is hierbij ook een belangrijk punt. Voor onderzoeken naar patiënten met bepaalde ziekten vragen wij aan artsen of zij aan hun patiënten willen vragen of zij willen meewerken aan onderzoek.

Pas als u als patiënt aangeeft dat u mee wilt doen wordt aan u gevraagd of de arts uw naam door mag geven aan de onderzoeker, zodat deze aan u persoonlijk kan vragen of u mee wilt doen.