Vitamin D Relationships And Genes in Osteoporosis in the Netherlands (DRAGON)

Inleiding

In Nederland zijn grote etnische verschillen gevonden in de vitamine D status. Gegevens over de inwoners van Nederland met een Chinese achtergrond ontbreken echter. De sterke toename die in China wordt gezien in het vóórkomen van heupfracturen geeft aan dat hier mogelijk een serieus gezondheidsprobleem speelt. Immers, deze toename wordt gewoonlijk toegeschreven aan het aannemen van een meer westerse leefstijl; met name verminderde lichamelijke activiteit en verminderde blootstelling aan zonlicht. De in Nederland wonende Chinezen hebben veelal reeds een westerse leefstijl.

Doel

Vaststellen van de vitamine D status van inwoners van Nederland met een Chinese afkomst en het relateren van deze status enerzijds aan mogelijke determinanten van de vitamine D spiegel in het bloed en anderzijds aan mogelijke gevolgen van een onvoldoende vitamine D status.

Methode

Cross-sectioneel onderzoek onder ruim 400 inwoners van de vier grote steden met een Chinese achtergrond

Onderzoekers

P.W. Man, promovendus

Prof. dr. P. Lips

Dr. I.M. van der Meer

Prof. dr. M.E. Numans

Prof. dr. B.J.C. Middelkoop, projectleider

Samenwerking

VUmc

Financiering

Stichting Artrosezorg, Fonds voor het Hart, eigen middelen