Informatie voor zorgverleners

Inleiding

Bijna alle biologische processen in ons lichaam verlopen ritmisch in de tijd. De meeste hiervan volgen een 24-uursritme. Dit laatste geldt ook voor de bloedplaatjes (trombocyten). De klonterneiging van trombocyten kent een piek tussen 06.00 en 12.00 uur. Het risico op het ontwikkelen van HVZ is ook het hoogst tijdens die ochtenduren. Jaarlijks vinden er in Nederland 40% van de recidieven van HVZ plaats tijdens deze ‘ochtendpiek’. Het is dus opmerkelijk dat er tot op heden geen specifieke manieren gevonden zijn om deze ochtendpiek te verlagen. Aspirine (acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium) wordt door de meerderheid van patiënten met HVZ dagelijks gebruikt, hoofdzakelijk ’s ochtends. Op basis van eerder bloedonderzoek lijkt het gunstiger om aspirine juist ’s avonds in te nemen. De klonterneiging van trombocyten tijdens de ochtenduren wordt dan beter geremd. Dit zou kunnen zorgen voor een verlaging van de kans op een recidief HVZ.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek gaan we bij patiënten die aspirine gebruiken ter secundaire preventie van HVZ kijken naar het verschil in effect op het krijgen van een recidief tussen ‘avond-aspirine’ ten opzichte van ‘ochtend-aspirine’. Het onderzoek zal van start gaan in mei 2019. Er zullen voor dit onderzoek 6.000 aspirine-gebruikers worden gerandomiseerd naar ochtend- of avondinname en deze zullen maximaal 4 jaar worden gevolgd. De deelnemers zullen worden geïncludeerd via hun apotheek. Om het innametijdstip goed te kunnen controleren zal deze studie uitgevoerd worden bij patiënten die aspirine in een medicatierol gebruiken. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat deze manier van medicatieverstrekking zorgt voor een hogere medicatietrouw. 

Uitkomstmaten van het onderzoek

De belangrijkste uitkomstmaten van het onderzoek zijn het optreden van HVZ, bijwerkingen van aspirine (bijv. bloedingen of maagklachten), kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit. De uitkomsten zullen ook apart bekeken worden voor vrouwen en mannen en bij verschillende leeftijdsgroepen.

Uiteindelijk hopen we met dit onderzoek, waarbij we inspelen op het 24-uursritme van het lichaam, vast te stellen dat het aantal recidieven HVZ verder daalt.

Hoe kunt u bijdragen aan het onderzoek

Indien u als apotheek aanvullende informatie of wilt participeren aan dit onderzoek kunt u contact opnemen met het onderstaande e-mailadres. Daarnaast willen we u vragen ons gedurende het onderzoek ons te informeren als de deelnemende patiënt stopt met de aspirine. Weet u de reden daarvan, dan vernemen we die ook graag. Ook zouden we graag op de hoogte worden gehouden van eventuele opnames in het ziekenhuis,  bijwerkingen of complicaties, die de deelnemer ervaart. Hiervoor heeft de deelnemende patiënt toestemming geven in de toestemmingsverklaring (informed consent).

Contact gegevens

Bij vragen of voor doorgeven van informatie over deelnemende patiënten kunt u contact opnemen met  mevr. drs. M. (Marleen) Buurma, arts-onderzoeker van het LUMC van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (e-mail: timeaspirin@lumc.nl). Daarnaast is het onderzoeksteam bereikbaar tijdens werkdagen van 09:00 – 17:00 (telefoonnummer: 06-38694282 ).