Algemene informatie

Inleiding

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. Als een patiënt een hartinfarct of beroerte heeft doorgemaakt, bestaat de kans dat dit nog een keer gebeurt. We weten dat aspirine de kans op hart- en vaatziekten vermindert. Uit eerder onderzoek blijkt dat de kans misschien verder wordt verlaagd door aspirine voor het slapen in te nemen in plaats van ’s morgens. Het idee is dat de klonterneiging van bloedplaatjes tijdens de ochtenduren door avondinname beter geremd wordt. Bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij het optreden van hart- en vaatziekten. Verlaging van de klonterneiging van bloedplaatjes door aspirine ’s avonds in te nemen zou dus kunnen zorgen voor een lagere kans op hart- en vaatziekten. Deze vraag wordt met het doen van dit onderzoek beantwoord.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek gaan we kijken of de kans op hart- en vaatziekten verder afneemt wanneer aspirine voor het naar bed gaan wordt ingenomen in plaats van ‘s morgens.

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 6000 deelnemers. Mensen kunnen deelnemen als ze al aspirine slikken en een medicatierol gebruiken. De helft van de deelnemers krijgt aspirine ’s morgens en een placebo-tablet ’s avonds. De andere helft van de deelnemers krijgt aspirine ’s avonds en een placebo-tablet ’s morgens. Het onderzoek zal maximaal 4 jaar duren.

Heeft u vragen over het onderzoek?

Bij vragen kunt u contact opnemen met mevr. drs. M. (Marleen) Buurma, arts-onderzoeker van het LUMC van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (e-mail: timeaspirin@lumc.nl)