Samen Opvoeden

Inleiding


Migrantenouders maken relatief weinig gebruik van preventieve opvoedingshulp. Terwijl zij wel vaak te maken hebben met opvoedproblemen. Zij geven zelf ook aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Gezinnen in achterstandswijken, met name Marokkaanse en Antilliaanse gezinnen, worden op dit moment het minst goed bereikt met preventieve hulp voor ouders met kinderen van 2-12 jaar.


Doel

Het LUMC onderzoekt in samenwerking met de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd hoe preventieve hulp bij opvoedproblemen dusdanig kan worden aangepast dat meer ‘moeilijk bereikbare gezinnen’ worden bereikt. 


Methoden en resultaten

Onderzoekers gaan onder andere na welke opvoedzorgen ouders hebben, welke factoren van invloed zijn op de motivatie om gebruik te maken van opvoedhulp, en welke barrières er zijn voor deelname aan opvoedhulp. Voor professionals worden handvatten ontwikkeld voor het beter bereiken van migrantengezinnen en gezinnen met een laag opleidingsniveau.

Inzicht wordt gegeven in de effectieve opvoedprogramma’s die bestaan voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Een richtlijn wordt ontwikkeld over hoe programma’s te verbeteren zijn zodat ze beter aansluiten bij de behoeften van de (moeilijk bereikbare) gezinnen. 

Op basis van de onderzoeksbevindingen, is in samenwerking met de Universiteit van Queensland (Australië) een module ontwikkeld voor het opvoedprogramma Triple P: ‘coping: omgaan met stress en negatieve emoties’. Daarnaast is een bestaande opvoedcursus cultureel aangepast voor migrantengezinnen en gezinnen met een lage sociaaleconomische positie. De opvoedcursus wordt vanaf september 2015 aangeboden aan ouders en geëvalueerd middels een pilot studie in Den Haag en Leiden. De doelgroep bestaat uit migrantenouders en ouders met een laag opleidingsniveau met een kind tussen de 2 en 12 jaar. 


Onderzoekers

Prof. Dr. Ria Reis

Dr. M.R. Crone

Drs. Krista van Mourik


Contactpersoon

Krista van Mourik, onderzoeker (k.van_mourik@lumc.nl; 071-5268444)


Samenwerking

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Jeugd: Samen voor de Jeugd


Financiering

ZonMw