Projecten rondom roken

Inleiding

Roken is een groot public health probleem. Het is algemeen bekend dat roken ongezond is, maar nog steeds rookt 23% van de volwassen Nederlanders. Iedere dag beginnen er weer kinderen met roken. Roken komt meer voor bij mensen met een lager opleidingsniveau, waardoor de gezondheidsverschillen worden vergroot. Stoppen met roken is bovendien erg moeilijk. Meer kennis op het niveau van de roker, de zorgverlener en het zorgaanbod is nodig om te voorkomen dat mensen gaan roken en rokers te helpen stoppen.

Doel

Binnen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde lopen veel verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van roken:

  • De roker zelf.  We onderzoeken de rol die identiteit en opleidingsniveau spelen in het stoppen met roken. Hoe kunnen rokers worden geholpen om zichzelf te gaan zien als niet-roker? Daarnaast evalueren we een groepscursus voor stoppen met roken.
  • eHealth. We vertalen een Engelstalige stoppen-met-roken website interventie naar een smartphone app de Nederlandse context. We betrekken lager opgeleiden in de doorontwikkeling, zodat het goed op hen aansluit. We evalueren ook een stoppen-met-roken app die door veel rokers in heel Europa is gebruikt op effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid en gebruikersprofielen.
  • Zorgverleners. We onderzoeken de implementatie van stoppen-met-rokenzorg. Welke factoren maken het lastig voor zorgverleners en hoe kan dit worden verbeterd? We onderzoeken bijvoorbeeld of de stoppen-met-rokenzorg kan worden verbeterd door sms-berichten gericht aan de zorgverlener. Samen met het Amsterdam UMC onderzoeken we wat het effect is van stoppen-met-roken advies als vrouwen bij de huisarts komen voor het baarmoederhalskankeronderzoek. 

Methode

Er worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, zoals (online) vragenlijsten, individuele interviews en focusgroepen, en analyse van grote bestaande datasets.

Onderzoekers

Prof. dr. N.H. Chavannes
Dr. M.R. Crone, associate professor
Dr. E. Meijer, senior onderzoeker
Dr. R.M.J.J. Van der Kleij, senior onderzoeker

Contactpersoon

Dr. Eline Meijer, e.meijer@lumc.nl of 071-5268605

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met verschillende partijen, waaronder Amsterdam UMC, KU Leuven, Pharos, het Trimbos-instituut, Universiteit Leiden (Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie) en de Universiteit van Amsterdam (ASCoR).

Financiering

De projecten worden gefinancierd door verschillende partijen. Meer informatie hierover kan worden opgevraagd bij de contactpersoon.