Primary care integrated for identification of psychosocial problems in children (PIPPI)

Inleiding

Effectieve, vroegtijdige behandeling van psychosociale problemen bij kinderen kan de kwaliteit van leven verbeteren en ernstigere problemen op langere termijn voorkomen. Vroege identificatie van deze problemen is de eerste, belangrijke stap om ervoor te zorgen dat vroegtijdige behandeling kan worden gestart om zo het risico op latere problemen te verkleinen.

Jeugdartsen en huisartsen spelen in Nederland een belangrijke rol in de zorg voor kinderen. 

Ondanks dat kinderen regelmatig door een eerstelijns professional gezien worden, wordt een deel van de kinderen met psychosociale problemen niet herkend. De huisarts en jeugdarts hebben elk hun eigen taak en beschikken over elkaar aanvullende informatie over het kind die de herkenning van psychosociale problemen ten goede kan komen. De samenwerking tussen huisarts en jeugdarts is echter niet vanzelfsprekend.


Doel

Nagaan of een geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg waarbij relevante informatie van de jeugdarts en huisarts over het kind samengevoegd wordt, de identificatie van psychosociale problemen bij kinderen kan verbeteren. 


Methode

Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt. Aan de hand van diepte-interviews en focusgroep interviews wordt nagegaan hoe de samenwerking tussen jeugdartsen en huisartsen op dit moment verloopt. Literatuuronderzoek wordt verricht naar de determinanten die belangrijk zijn bij het signaleren van psychosociale problemen door eerstelijnsprofessionals. De dossiers van de huisarts en de jeugdarts worden onderzocht op de aanwezigheid van deze determinanten. Gegevens uit de dossiers van de huisarts en jeugdarts worden vervolgens aan elkaar gekoppeld om na te gaan of dit een toegevoegde waarde heeft voor het goed signaleren van psychosociale problemen. De gekoppelde data wordt gebruikt om een predictiemodel te ontwikkelen voor psychosociale problemen bij kinderen in de eerste lijn. 


Onderzoekers

Drs. N.R. Koning, huisarts in opleiding en onderzoeker

Dr. F.L. Büchner, senior-onderzoeker

Dr. M.R. Crone, projectleider

Prof. dr. M.E. Numans, huisarts en hoofd afdeling PHEG LUMC 


Contactpersoon

Nynke Koning (N.R.Koning@lumc.nl; 071-526 5761)


Samenwerking

Samengewerkt wordt o.a. met de GGD Haaglanden, de GGD Hollands Midden, en Curium Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 


Financiering

ZonMW-HGOG, projectnummer 839110012