Perinatal Health of South Asians

Inleiding

Diabetes mellitus komt buitengewoon vaak voor onder inwoners van Nederland met een Hindostaanse afkomst. De verklaring wordt zowel gezocht in mogelijke aangeboren als verworven oorzaken (met de laatste wordt gedoeld op onderwerpen als voeding en bewegen). Bij de aangeboren oorzaken denkt men aan genetica, maar ook aan epigenetica: het onder invloed van externe factoren al dan niet actief (functioneel) zijn van genen, ook wel aangeduid als invloed van externe factoren op de genexpressie. Zo bleek in onderzoek in India dat kinderen met een laag geboortegewicht al op jonge leeftijd een storing hadden in het glucosemetabolisme. Mogelijk hebben ongunstige omstandigheden tijdens de zwangerschap dus invloed op de kans dat de nakomeling diabetes en hart- en vaatziekten krijgt. Dit is dan vergelijkbaar met het verhoogde cardiometabole risico dat gevonden is bij Nederlandse kinderen die kort na de hongerwinter (1944-1945) zijn geboren. Deze bevindingen en het feit dat perinatale sterfte hoog was onder Hindostanen in Den Haag vormden de aanleiding om de perinatale gezondheid van Hindostaanse baby’s in Nederland te onderzoeken en te vergelijken met die in Suriname: eenzelfde genetische make up, maar verschil in externe omstandigheden.


Doel

Beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe is de perinatale morbiditeit en mortaliteit onder Hindostaanse baby’s, in Nederland en in Suriname?
  • Hoe is de antropometrie van Hindostaanse baby’s, in Nederland en in Suriname?
  • Wat is uit het antwoord op de eerste twee vragen te zeggen over de invloed van externe factoren op zwangerschapsuitkomsten bij Hindostaanse vrouwen?

Methode

Analyse van data van de Perinatale Registratie Nederland; en een prospectief en cross-sectioneel onderzoek bij Hindostaanse zwangere vrouwen en hun pasgeboren baby’s.


Onderzoekers

N.S. Karamali

Dr. G.A.M. Ariëns

Dr. J.T. Tamsma

Prof. dr. H.H.H. Kanhai

Prof. dr. C.J.M. de Groot

Prof. dr. B.J.C. Middelkoop


Contactpersoon

Samenwerking

GGD Haaglanden

Financiering

Diabetesfonds en GGD Haaglanden