PECAN studie: onderzoek naar de diagnostiek van longembolie

Om de diagnostiek van longembolie in de huisartsenpraktijk te verbeteren, wordt de PECAN studie uitgevoerd. Hierbij wordt een nieuwe beslisregel met een variabele D-dimeer afkapwaarde geëvalueerd.

In de PECAN studie wordt een nieuwe beslisregel voor longembolie onderzocht: de YEARS strategie. Bij de YEARS strategie wordt er naar 3 klinische kenmerken (YEARS-items) gekeken: tekenen van een trombosebeen, hemoptoë én of longembolie de meest waarschijnlijke diagnose is. Daarnaast wordt de D-dimeer bepaald. Bij aanwezigheid van één of meer YEARS-items wordt de standaard afkapwaarde van 500 µg/L gehanteerd, terwijl als géén van de drie YEARS-items aanwezig zijn, de D-dimeer afkapwaarde hoger is: 1000 µg/L. Als de D-dimeer onder de afkapwaarde ligt, is een longembolie voldoende veilig uitgesloten. Zo niet, dan dient de patiënt verwezen te worden voor aanvullend onderzoek.

Met de PECAN studie wordt onderzocht of deze YEARS strategie net zo veilig, maar effectiever is dan de huidige uitgebreide beslisregel. Dit met als doel om patiënten uiteindelijk minder vaak onnodig naar het ziekenhuis te verwijzen. Ook wordt nagegaan of het bepalen van CRP een toegevoegde waarde heeft bij de verdenking op een longembolie.

Iedere huisarts kan meedoen aan de PECAN studie!

De PECAN studie is in september 2018 gestart en wij zijn nog op zoek naar huisartsen die mee willen doen! Als u meedoet, betekent dit dat u bij iedere patiënt met verdenking op een longembolie de YEARS strategie volgt en u een D-dimeer en CRP bepaalt. Daarbij dient u het toestemmings- en het registratieformulier in te vullen en op te sturen. Voor iedere patiënt die u includeert ontvangt u een vergoeding in de vorm van een VVV-bon ter waarde van €15,-. Na 3 maanden zal er een brief met een follow-upformulier worden gestuurd om de uiteindelijke diagnose na te gaan.

Waarom meedoen?

Door deelname aan de PECAN studie draagt u bij aan een verbetering van de diagnostiek van longembolie in de huisartspraktijk. Ook bieden wij voor deelnemende huisartsen een gratis nascholing over trombose en antistolling aan en wij kunnen in uw praktijk komen om onderwijs te geven over de diagnostiek van longembolie! Als u interesse heeft om deel te nemen of als u meer informatie wilt, neem dan contact op via het e-mailadres: pecan@umcutrecht.nl of telefoonnummer: 088 - 75 692 37.

Het onderzoek is opgezet door het UMC Utrecht, samen met het LUMC en het ReinierHaga MDC.

Alvast hartelijk bedankt namens het gehele PECAN-onderzoeksteam!