Ontwikkeling van een innovatieve astma zelfmanagement applicatie – Ontwerpen voor meer grip op astma

Ontwikkeling van een innovatieve astma zelfmanagement applicatie – Ontwerpen voor meer grip op astma

Inleiding

Ruim één derde van alle astmapatiënten heeft een slecht of suboptimaal gereguleerd astma. Technologische en digitale ontwikkelingen in de zorg (eHealth) bieden nieuwe mogelijkheden voor het aanbieden en faciliteren van zelfmanagement interventies. Bijvoorbeeld in de vorm van zelfmanagement applicaties voor de smartphone van patiënten. Bestaande zelfmanagement applicaties voor astma resulteren echter nog niet tot gewenste gezondheidsuitkomst. Dit komt mede doordat ze niet voldoende worden geaccepteerd, onvoldoende aansluiten bij de behoeftes van de gebruiker, niet gebruiksvriendelijk genoeg zijn en/of niet voldoen aan medische richtlijnen. Dit kan worden verbeterd door gebruikers te betrekken vanaf de eerste fases van het ontwerpproces. Uiteindelijk vergroot dit ook de effectiviteit van de interventie.

Doel

Het ontwerpen en evalueren van een zelfmanagement applicatie volgens user-centered design principes om mensen met astma te helpen hun astma beter onder controle te krijgen en/of te houden.

Methode

Het onderzoek bestaat uit twee fases. Tijdens een exploratieve eerste fase worden ervaringen van patiënten verzameld over hoe zij met hun astma omgaan in het dagelijkse leven. Wat zijn hun behoeftes en waar liggen ontwerp mogelijkheden om meer grip op astma te krijgen? Deze inzichten worden gebruikt om tijdens ‘co-creatie’ sessies gezamenlijk met patiënten en zorgverleners oplossingen te bedenken. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar prototypes. Deze worden tijdens de tweede fase, een evaluatie fase, in iteratieve cycli van ontwerpen en testen geëvalueerd op gebruikerservaring. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het National eHealth Living Lab en er zullen circa veertien astma patiënten en acht zorgverleners aan het onderzoek deelnemen.

De eerste resultaten van het onderzoek worden Maart 2019 verwacht.

Onderzoekers

Drs. C.C. Poot, project coördinator en junior onderzoeker LUMC

Drs. A. Bontenbal, ontwerp onderzoeker

Dr. E. Meijer, senior onderzoeker LUMC

Prof. dr. N.H. Chavannes, hoofdonderzoeker LUMC

Contactpersoon

C.C. Poot (c.c.poot@lumc.nl; 071- 5265761)

Samenwerking

Universitair Medisch Centrum Groningen, AstraZeneca

Financiering

AstraZeneca, in kader van een onderzoekssamenwerking tussen LUMC, UMCG en AstraZeneca.