MijnHart Telt hart- en vaatziekten onderzoek Nederland

Inleiding

Onderzoek naar eigenschappen van patiënten met hart- en vaatziekten (HVZ) is belangrijk, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in risicofactoren en het voorkomen van HVZ. Hoewel er al veel winst geboekt is in het verlagen van de mortaliteit door HVZ, veroorzaken HVZ wereldwijd nog wel de grootste ziektelast. Op dit moment gebeuren de meeste onderzoeken naar eigenschappen van HVZ nog middels uitgebreide vragenlijsten of via bezoeken van en/of aan onderzoekers. Er lijkt een rol weggelegd voor smartphones om dit proces te vergemakkelijken. MijnHart Telt is een app die ontworpen is om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar HVZ. Op basis van de input kan de app persoonlijke aanbevelingen doen voor een gezonde leefstijl. De app is gemaakt door de Stanford Universiteit in Amerika (MyHeart Counts) en wordt voor dit onderzoek vertaald naar de Nederlandse situatie. De gegevens die met de app verzameld worden, kunnen bijdragen aan nieuwe kennis over het voorkomen van hart- en vaatziekten. Het is nog niet duidelijk wat de ‘coaching’ via de smartphone voor effect heeft. Ook de uitvoerbaarheid voor de Nederlandse situatie is nog niet onderzocht.

Doel

Het primaire doel is het onderzoeken van de effectiviteit van vier verschillende coachingsinterventies om dagelijkse activiteit voor gebruikers van de MijnHart telt app te te vergroten. Secundaire doelen zijn: de uitvoerbaarheid van de app in de Nederlandse situatie nagaan; onderzoeken of er verbanden zijn tussen determinanten van HVZ met zelf-gerapporteerde cardiovasculaire gezondheid en het verrichten van subgroep analyses in relatie tot het primaire doel.

Methode

App-gebaseerde gerandomiseerde interventie studie

Onderzoekers

Dr. T.N. Bonten, projectleider
Prof. dr. N.H. Chavannes
A.V. Silven, MSc

Contactpersoon

A.V. Silven (a.v.silven@lumc.nl)

Samenwerking

Stanford University, USA
Innovatic

Financiering

NFU Citrien eHealth Fonds