Levensloopaanpak

Inleiding

Maatschappelijke achterstand, ingrijpende levensgebeurtenissen en gezondheidsachterstand zijn in gezinnen nauw verbonden. Preventie programma’s gericht op het ondersteunen van gezondheidsgedrag werken tot op heden nauwelijks gezinsgericht.

Het aanbod is nu vaak gericht op kinderen of op volwassen. Zorgverleners ervaren dat de huidige manier van werken ontoereikend is om gezinnen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen te ondersteunen.

Sinds 2016 werkt het LUMC samen met lokale partners aan het integreren van een levensloopvisie in preventie programma’s. Adolescenten, ouders, grootouders en partners uit de wijk denken samen na wat er voor nodig is om gezondheid in gezinnen te verbeteren. Er wordt in samenwerking met gezinnen en er worden preventie activiteiten ontwikkeld voor gezinnen. Al deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de ervaren gezondheid en het gezondheidsgedrag bij alle leden van het gezin.

Doel

In dit project wordt onderzocht op welke manieren een levensloopvisie geïntegreerd kan worden in preventie programma’s die zich richten op het verbeteren van gezondheid en welzijn in gezinnen.

Methode

Participatief Actiegericht onderzoek met gezinnen en met zorgprofessionals.

Financiering

Fonds Nuts Ohra

Onderzoekers

Prof. R. Reis
Dr. M. Crone
Drs. Nienke Slagboom