Healthy Heart

Selective prevention of cardiovascular disease witH panElmAnagement and integrated LifesTYlE inTervention in primARy care (HEALThY HEARt)

Inleiding

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn een van de meest voorkomende chronische ziekten. De hoeksteen van HVZ preventie is leefstijlverandering. Ondanks deze kennis is leefstijlverandering moeilijk te bereiken en vallen veel patiënten weer terug in hun oude gedrag. Een programma waarin de huisarts een belangrijke rol speelt zou hier verandering in kunnen brengen. Maar kennis over effectiviteit en implementatie van leefstijl interventieprogramma’s voor patiënten met een hoog risico op HVZ in de eerstelijn is schaars.

Doel

De doelen van dit project zijn om 1) het effect, 2) effectieve elementen en 3) implementatie-succesfactoren van een bestaande integrale groeps-leefstijlinterventie te onderzoeken bij hoog risico patiënten in de eerstelijn. Dit wordt vergeleken met begeleiding door de praktijkondersteuner.

Methode

Middels een stepped-wedge observationeel cohort design wordt de effectiviteit van het leefstijlprogramma geëvalueerd. Implementatie wordt geëvalueerd met een mixed-methods design. Hoog risico patiënten (n = 1600) worden geselecteerd en gevolgd met behulp van panelmanagement.

De groeps-leefstijlinterventie is een bestaand programma dat voor dit project wordt ingezet. Op basis van ‘shared decision making’ kiezen patiënten met hulp van hun huisarts of praktijkondersteuner voor begeleiding door de praktijkondersteuner (gebruikelijke zorg) dan wel begeleiding door een leefstijlcoach in de groeps-leefstijlinterventie. Gekeken wordt naar leefstijlverbetering en het behalen van persoonlijke leefstijldoelen. Routine zorgdata, vragenlijsten en focusgroepen met zorgprofessionals en patiënten worden gebruikt als uitkomst. Verschillen in sociaaleconomische status en Westerse versus niet Westerse etniciteit worden hierbij meegenomen.  Daarnaast wordt de kosteneffectiviteit van het leefstijlprogramma geëvalueerd. 

Dit project levert zo waardevolle kennis op over het effect en succesvolle implementatie van een groeps-leefstijlinterventie voor patiënten met een hoog risico op HVZ in de eerstelijn.

In mei 2017 is het HealthyHeart onderzoek van start gegaan.


Onderzoekers

Drs. S.M. Verkleij, onderzoeker en huisarts in opleiding

Dr. T.N. Bonten, projectleider

Prof. dr. M.E. Numans, huisarts en hoofd afdeling PHEG LUMC, directer LUMC Health Campus Den Haag   

Contactpersoon

Sanne Verkleij (S.M.Verkleij@lumc.nl; 071-526 5762)

Samenwerking

Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA) en de afdeling PHEG van het LUMC. Samengewerkt wordt o.a. met de Hart&Vaatgroep (patiëntenorganisatie) en PHAROS (expertisecentrum gezondheidsverschillen).

Financiering

ZonMw, projectnummer 531001203.