Evaluating Cessation of STatins and Antihypertensive Treatment In primary Care (ECSTATIC)

Inleiding

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) doodsoorzaak nummer één onder vrouwen en doodsoorzaak nummer twee onder mannen. Daarnaast zijn HVZ geassocieerd met verlies van kwaliteit van leven en hoge kosten voor de maatschappij. De huisartspraktijk speelt een belangrijke rol in de primaire preventie van HVZ. 

Doel

ECSTATIC onderzoekt de implementatie van de richtlijn Cardiovasculair Risico Management (CVRM) 2011 bij patiënten die al medicatie gebruiken op basis van eerdere richtlijnen. Hierbij worden de voor- en nadelen, alsmede de kosten van medicamenteuze behandeling van patiënten met een laag 10-jaars risico op hart- en vaatziekten (HVZ) tegen elkaar afgewogen. Het uiteindelijke doel is de huisartsenzorg op het gebied van het voorkómen van hart- en vaatziekten te verbeteren.

Methode

Het gaat om een cluster-gerandomiseerde trial met een follow-up duur van 2 jaar, waarbij 46 huisartsenpraktijken worden gerandomiseerd in een interventie- en controlegroep. Per praktijk zal een selectie van alle patiënten van 40-70 jaar die medicatie gebruiken ter preventie van HVZ worden geïncludeerd in het onderzoek. De primaire uitkomstmaat van het onderzoek is het 10-jaars risico op HVZ.

In november 2012 is het ECSTATIC onderzoek van start gegaan. De laatste metingen zullen in december 2015 worden verricht.

Onderzoekers 

Prof. dr.  dr. M.E. Numans, projectleider
Dr. W. de Ruijter, senior onderzoeker
Drs. R.K.E. Poortvliet, senior onderzoeker
Drs. C.H. Luymes, onderzoeker en huisarts in opleiding

Contactpersoon

Clare Luymes (c.h.luymes@lumc.nl; 071-5268444).

Financiering

Zonmw, projectnr 200320017