Dynamische Huisartsenbrief

Inleiding

Goede gegevensuitwisseling is een voorwaarde voor optimale zorg voor patiënten die zowel in eerste als tweede lijn behandeld worden. In de huidige situatie beschikt de huisarts helaas vaak niet over de meest recente informatie vanuit de tweede lijn.
Het LUMC heeft een speciaal portaal (Medical Dashboard) ontwikkeld, waarin patiënten via het patiëntenportaal zicht hebben op belangrijke medische gegevens en hun zelfmetingen. Hierin wordt data die in de huidige standaardbrief van de huisarts staat (Voorgeschiedenis, Medicijnen, Allergie, Laboratoriumuitslagen, Conclusie en Beleid) getoond middels een koppeling met het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. In dit onderzoek wordt ook de huisarts op veilige en simpele wijze toegang verschaft tot dit portaal via een add-on op het eigen huisartsen informatiesysteem (HIS). Zo beschikt de huisarts over actuele (ziekenhuis)gegevens van de patiënt.

Doel

Het doel van dit onderzoek is de haalbaarheid en gebruikerservaringen van het verschaffen van actuele tweedelijns informatie aan huisartsen te onderzoeken. Daarnaast wordt onderzocht wat de percepties van patiënten over verschillende aspecten van gegevensuitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen zijn.

Methode

Middels mixed-methods zal een implementatieonderzoek in verschillende fases uitgevoerd worden. In de eerste fase wordt de huidige communicatie tussen medisch specialist en huisarts onderzocht en gekwantificeerd. In de tweede fase worden huisartsen geïnterviewd over hun ideeën m.b.t. een ‘dynamische huisartsenbrief’.
De derde fase betreft vragenlijstonderzoek onder patiënten en in fase vier wordt het gebruik van Medical Viewer door huisartsen kwalitatief geëvalueerd.

Onderzoekers

Dr. L.E. van den Akker
Dr. T.N. Bonten
Dr. P.J.M. van der Boog, projectleider
Prof. dr. N.H. Chavannes
A.V. Silven, MSc

Contactpersoon

A.V. Silven (a.v.silven@lumc.nl)

Samenwerking

Sleutelnet
Sinpazo
Ziekenhuisjurist (mr F. Koenraads) & ICT LUMC (S. Otto)

Financiering

NFU Citrienfonds e-Health

Zie ook

Dynamische huisartsenbrief