BePositive. Methodology for eHealth: when research meets practice

Inleiding

Depressie is een veel voorkomende aandoening: ieder jaar ervaart ongeveer 5-10% van de bevolking een depressieve episode. Depressie brengt niet alleen een hoge ziektelast, maar ook hoge kosten voor de maatschappij met zich mee. Er wordt wereldwijd gezocht naar manieren om middels innovatie de diagnostiek en behandeling van depressie te verbeteren.
Gedragsactivatie is een bewezen effectieve methode om unipolaire depressies te behandelen. Hierbij wordt de patiënt aangespoord om concrete dagelijkse doelen te behalen, zoals regelmatig eten en slapen, sociale contacten onderhouden, zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en activiteiten en het zich bewust worden van emoties. Het effect van deze behandeling is vergelijkbaar met dat van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), nog steeds de psychotherapeutische voorkeursbehandeling bij unipolaire depressies. Gedragsactivatie is echter veel gemakkelijker om uit te voeren en bovendien goedkoper. Tot nu toe vond gedragsactivatie hooguit één keer per week plaats door een therapeut achter een bureau. Deze therapeut kan echter niet op elk moment ter plaatse zijn om gezond gedrag te bekrachtigen. NiceDay is een smartphone applicatie waarmee gedragsactivatie wordt geautomatiseerd. De eerste indrukken van behandelaren en patiënten zijn positief, maar de behandeling middels deze app is tot op heden nog niet evidence-based.

Doel

  • Het vergelijken van de effectiviteit van behoefte gestuurde behandeling van depressie middels NiceDay, tegenover de standaardbehandeling; 
  • De rol van NiceDay bij diagnostiek en terugvalpredictie nagaan.

Methode

Een randomised controlled trial, waarbij patiënten met en matig-ernstige unipolaire (vitale of atypische) depressie worden verdeeld in twee groepen. De interventiegroep ontvangt behoefte gestuurde behandeling met NiceDay, de controlegroep ontvangt alleen de standaard behandeling. De belangrijkste uitkomstmaat is verschil in symptoomreductie van begin tot einde van de behandeling, in de twee groepen. Daarnaast wordt gekeken naar kwaliteit van leven en symptoomreductiesnelheid.

Onderzoekers

Dr. T.N. Bonten
Prof. dr. N.H. Chavannes
Dr. R. Goekoop, projectleider
E. Hoogerwerf, MSc (tijdelijk)
A.V. Silven, MSc

Contactpersoon

A.V. Silven (a.v.silven@lumc.nl)

Samenwerking

PsyQ

Financiering

Health~Holland