ACCEPTANCE onderzoek

ACCEPTANCE onderzoek: gerandomiseerde studie naar de (kosten) effectiviteit en acceptatie van een ‘slimme’ astma inhalator in volwassenen met (deels) ongecontroleerde astma

Inleiding

De helft van de astmapatiënten heeft ongecontroleerd astma, ondanks de beschikbaarheid van effectieve behandelingen. Met als gevolg onnodige arts bezoeken, astma aanvallen en een algemene achteruitgang in kwaliteit van leven. De belangrijkste redenen voor een suboptimale controle zijn het onjuist of niet innemen van de dagelijkse voorgeschreven medicatie. Patiënten zijn huiverig tegenover het gebruik van medicatie, zien de meerwaarde er niet van in door gebrek aan inzicht in hun ziekte of ‘vergeten’ simpelweg om de medicatie in te nemen. Een ‘slimme’ inhalator die automatisch medicatie bijhoudt,  herinnerings- en motiverende berichten naar de patiënt verstuurt en management van de ziekte faciliteert kan helpen bij het onder controle krijgen van de ziekte.

Doel

Het onderzoeken van de effectiviteit van een slimme astma inhalator programma op therapietrouw in volwassenen met gedeeltelijk gecontroleerd of ongecontroleerd astma. Secondaire doelen zijn 1) evalueren van het effect van het programma op klinische uitkomsten (astmacontrole, gebruik van luchtwegverwijders, exacerbaties, kwaliteit van leven), 2) onderzoeken wie het meeste baat heeft bij het programma gebaseerd op patiëntkenmerken, 3) evalueren van de bruikbaarheid en acceptatie van het programma vanuit patiënt- en zorgverlenersperspectief, en 4) verzamelen van data over zorggebruik om een kosteneffectiviteitsanalyse uit te voeren.

Over het onderzoek

Het ACCEPTANCE onderzoek is een cluster-gerandomiseerde studie van 13 maanden waarin het slimme astma inhalator programma wordt vergeleken met standaard astma zorg. Het ACCEPTANCE onderzoek wordt uitgevoerd in huisartspraktijken in regio Zuid-Holland en Groningen. Praktijken worden gerandomiseerd naar de interventiegroep of de controlegroep. We streven ernaar om 242 patiënten te includeren en verwachten vier patiënten per praktijk te includeren.

Wie kan er deelnemen?

Alle huisartspraktijken met toegang tot een computer en internet zijn geschikt voor deelname. Patiënten van 18 jaar of ouder met gedeeltelijk gecontroleerd of ongecontroleerd astma die de Symbicort Turbuhaler gebruiken als onderhoudsmedicatie en die therapieontrouw zijn gebaseerd op inhalatorgebruik in de run-in periode van zes weken zijn geschikt voor deelname aan het onderzoek. Tevens moeten patiënten in het bezit zijn van een smartphone.

Het ACCEPTANCE onderzoek is in september dit jaar van start gegaan. Werving van huisartspraktijken zal medio mei 2020 afgerond zijn. In deelnemende huisartspraktijken worden potentieel geschikte patiënten tot mei 2020 uitgenodigd voor deelname. 

Onderzoekers

Charlotte Poot, coördinerend onderzoeker regio Zuid-Holland en promovendus LUMC

Drs. Susanne van de Hei, coördinerend onderzoeker regio Groningen en huisarts in opleiding UMCG

Dr. Eline Meijer,  senior onderzoeker LUMC

Dr. Job van Boven, Apotheker en assistent professor UMCG

Prof. Dr. Maarten Postma, hoogleraar farmacie

Prof. dr. Niels Chavannes, hoofdonderzoeker en hoogleraar eHealth LUMC

Dr. Janwillem Kocks, hoofdonderzoeker, huisarts en managing director GPRI 

Contact opnemen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wenst u in contact te komen met de onderzoekers? Dan kunt u mailen naar acceptance@lumc.nl voor regio Zuid-Holland en naar acceptance@gpri.nl voor regio Groningen.

Samenwerking

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), General Practice Research Institiute (GPRI),  AstraZeneca

Financiering

AstraZeneca, in kader van een onderzoekssamenwerking tussen LUMC, UMCG, GPRI en AstraZeneca.