ACCEPTANCE onderzoek

ACCEPTANCE onderzoek: gerandomiseerde studie naar de (kosten) effectiviteit en acceptatie van een ‘slimme’ astma inhalator in volwassenen met (deels) ongecontroleerde astma

Inleiding

De helft van de astmapatiënten heeft ongecontroleerd astma, ondanks de beschikbaarheid van effectieve behandelingen. Met als gevolg onnodige arts bezoeken, astma aanvallen en een algemene achteruitgang in kwaliteit van leven. De belangrijkste redenen voor een suboptimale controle zijn het onjuist of niet innemen van de dagelijkse voorgeschreven medicatie. Patiënten zijn huiverig tegenover het gebruik van medicatie, zien de meerwaarde er niet van in door gebrek aan inzicht in hun ziekte of ‘vergeten’ simpelweg om de medicatie in te nemen. Een ‘slimme’ inhalator die automatisch medicatie bijhoudt,  herinnerings- en motiverende berichten naar de patiënt verstuurt en management van de ziekte faciliteert kan helpen bij het onder controle krijgen van de ziekte.

Doel

Het onderzoeken van de effectiviteit van een slimme astma inhalator programma op therapietrouw in volwassenen met gedeeltelijk gecontroleerd of ongecontroleerd astma. Secondaire doelen zijn 1) evalueren van het effect van het programma op klinische uitkomsten (astmacontrole, gebruik van luchtwegverwijders, exacerbaties, kwaliteit van leven), 2) onderzoeken wie het meeste baat heeft bij het programma gebaseerd op patiëntkenmerken, 3) evalueren van de bruikbaarheid en acceptatie van het programma vanuit patiënt- en zorgverlenersperspectief, en 4) verzamelen van data over zorggebruik om een kosteneffectiviteitsanalyse uit te voeren.

Over het onderzoek

Het ACCEPTANCE onderzoek is een cluster-gerandomiseerde studie van 13 maanden waarin het slimme astma inhalator programma wordt vergeleken met standaard astma zorg. Het ACCEPTANCE onderzoek wordt uitgevoerd in huisartspraktijken in heel Nederland. Praktijken worden gerandomiseerd naar de interventiegroep of de controlegroep. We streven ernaar om 242 patiënten te includeren en verwachten vier patiënten per praktijk te includeren.

Het ACCEPTANCE onderzoek is in september 2019 van start gegaan. De werving is vanwege de coronacrisis in maart 2020 gepauzeerd en in september 2020 met aangepaste procedures hervat. In deelnemende huisartspraktijken worden potentieel geschikte patiënten uitgenodigd voor deelname. Sinds maart 2021 is bovendien de rechtstreekse werving gestart, waarin patiënten direct benaderd worden, bijvoorbeeld via social media. Patiënten kunnen op deze manier ook deelnemen zonder dat de huisarts(praktijk) deelneemt.

Wie kan er deelnemen?

Alle huisartspraktijken met toegang tot een computer en internet zijn geschikt voor deelname. Patiënten kunnen meedoen als zij:
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • gedeeltelijk gecontroleerd of ongecontroleerd astma hebben;
  • de Symbicort Turbuhaler gebruiken als onderhoudsmedicatie;
  • therapieontrouw zijn, gebaseerd op inhalatorgebruik in de run-in periode van zes weken;
  • en in het bezit zijn van een smartphone.

Onderzoekers

Drs. Liselot van den Berg, coördinerend onderzoeker LUMC en promovendus LUMC
Drs. Charlotte Poot, onderzoeker LUMC en promovendus LUMC
Drs. Susanne van de Hei, coördinerend onderzoeker UMCG/GPRI, promovendus en huisarts in opleiding UMCG
Dr. Eline Meijer,  assistant professor LUMC
Dr. Job van Boven, Apotheker en assistant professor UMCG
Prof. Dr. Maarten Postma, hoogleraar farmacie
Prof. Dr. Niels Chavannes, hoofdonderzoeker, huisarts en hoogleraar eHealth LUMC
Dr. Janwillem Kocks, hoofdonderzoeker, huisarts en managing director GPRI

Contact opnemen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wenst u in contact te komen met de onderzoekers? Dan kunt u mailen naar acceptance@lumc.nl voor regio Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Limburg, en naar acceptance@gpri.nl voor regio Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant.

Samenwerking

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), General Practice Research Institiute (GPRI),  AstraZeneca

Financiering

AstraZeneca, in kader van een onderzoekssamenwerking tussen LUMC, UMCG, GPRI en AstraZeneca.