Duurzaamheidsonderwijs voor de huisartsopleiding

Inleiding

De klimaatcrisis is ook een gezondheidscrisis, zo blijkt uit de IPCC rapporten en uit de jaarlijkse uitgaves van The Lancet Countdown. Opvallend genoeg worden (huis)artsen in opleiding anno 2022 nog weinig voorbereid op het leveren van klimaatgerelateerde en klimaatvriendelijke zorg. Klimaatgerelateerde zorg betreft de impact van het veranderende klimaat en de ecologische crisis op de gezondheid en welke ziektes we hierbij kunnen verwachten. Klimaatvriendelijke zorg gaat over de impact van de gezondheidszorg op het klimaat, biodiversiteit en ecosystemen en hoe we de schadelijke impact kunnen verkleinen.

Methode

Middels een gecombineerd innovatie- en onderzoeksproject zal het onderwijs worden vormgegeven samen met de belangrijke stakeholders van de huisartsopleiding. Het onderzoek zal bestaan uit een scoping review van de literatuur, gevolgd door een Delphi studie naar de leerdoelen en onderzoek naar de behoeften van stakeholders rondom de AIOS en de AIOS zelf. Hiermee zal de wetenschappelijke basis voor het onderwijs worden gelegd.

Onderzoekers

drs. Eva Visser, promovendus LUMC en huisarts in opleiding
dr. Evelyn Brakema, post-doctoraal onderzoeker en huisarts in opleiding (projectleider)
dr. Irene Slootweg, onderwijskundige
dr. Nienke Boogaard, onderwijskundige
dr. Hedwig Vos, hoofd huisartsopleiding LUMC
prof. dr. Marieke Adriaanse, hoogleraar gedragswetenschappen

Contactpersoon

Eva Visser en Evelyn Brakema, duurzamehuisartsopleiding@lumc.nl

Samenwerkingspartners

Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen  (LOVAH)
Landelijke huisartsen opleiders vereniging  (LHOV)
Nederland Huisartsen Genootschap  (NHG)
Federatie Medisch Specialisten  (FMS)
De Geneeskundestudent
Zorginstituut Nederland
GREENER
Huisartsopleidingen Amsterdam UMC ( locatie AMC en locatie VUMC)
Huisartsopleiding  Erasmus MC
Huisartsopleiding  Maastricht UMC
Huisartsopleiding Radboud UMC ( VOHA Nijmegen)
Huisartsopleiding  UMC Groningen
Huisartsopleiding  UMC Utrecht

Financiering

Innovatiefonds Huisartsopleiding

Zie ook onze website voor de meest recente updates.