PrePoD

Innovatief wetenschappelijk onderzoek om de verandering in de zorg te ondersteunen en te onderbouwen. Dat is het doel van de onderzoekslijn Prevention, Population Care & Disease management (PRePoD).

De prevalentie van chronische aandoeningen, zoals cardiovasculaire aandoeningen, chronische longziekten, diabetes mellitus en depressie stijgt. Dit vraagt om een verandering in de zorg: van een curatieve benadering naar een meer populatiegerichte benadering, waarbij aandacht is voor preventie en zelfmanagement.

De hoofdonderwerpen binnen PrePoD zijn: 

  1. het ontwikkelen van proactieve benaderingen om individuen en groepen met een verhoogd risico op chronische aandoeningen te identificeren en te bereiken, 
  2. het ontwikkelen en evalueren van geïndiceerde preventie en diseasemanagement programma’s, 
  3. het ontwikkelen van strategieën om de implementatie van programma’s te evalueren.

Twee overkoepelende thema’s in dit onderzoek zijn het gebruik en het koppelen van routine zorgregistraties in de ontwikkeling van populatiegerichte benaderingen, het gebruik en de ontwikkeling van e-health technologie in preventie en zelfmanagement.

Hoofdonderzoekers

Prof. dr. M. Numans
Prof. dr. N. Chavannes
Prof. dr. R. Reis
Dr. M. Crone