ELAN voor onderzoekers

Het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN) verbindt de onderzoekers met de professionals en voorziet in de infrastructuur voor onderzoek door het deelbaar en koppelbaar maken van “routinezorg” gegevens (uit HIS, KIS, ZIS, VIS, AIS en cohorten). In dit samenwerkingsverband worden onderzoekers geprikkeld met praktische vragen uit het veld waar zij oplossingen voor proberen te vinden en kunnen professionals in projecten meewerken aan het ontwikkelen en testen van innovaties om hun zorg te verbeteren.