Therapeutisch klimaat in de Geriatrische Revalidatie

Inleiding

Op de meeste afdelingen binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in Nederland is sprake van een therapeutisch klimaat. Echter bestaat er veel verschil in hoe dit is vormgegeven. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden hoe een therapeutisch klimaat het beste kan worden vormgegeven en welke factoren hierin effectief zijn.
Bij factoren die van invloed zijn op een therapeutisch klimaat kan worden gedacht aan de volgende onderwerpen:

  • Therapie intensiteit
  • Groepstraining
  • Zelfstandig oefenen
  • Familie participatie
  • Taak georiënteerd trainen
  • Enriched environment
  • Teamdynamiek

Doel

Het doel is om tot een onderbouwde conceptualisering van het therapeutisch klimaat te komen en in de praktijk te onderzoeken welke factoren hierbij effectief zijn. Hiermee kan een interventie worden ontwikkeld om het therapeutisch klimaat op GRZ afdelingen verder vorm te geven.

Methode

Middels de stappen uit het MRC Framework for developing and evaluating complex interventions zal de interventie therapeutisch klimaat verder worden ontwikkeld en onderbouwd. 

In eerste instantie zal gestart worden met de ontwikkelfase. Hierbij zal middels literatuuronderzoek, expertmeetings, focusgroepen en enquêtes via de grounded theory tot een conceptualisering van het therapeutisch klimaat worden gekomen.
Dit concept zal vervolgens in de praktijk worden onderzocht. Afhankelijk van de resultaten uit de eerste fase zal hier een vorm voor worden gekozen.

Onderzoekers

Prof. dr. W.P. Achterberg
Dr. B.Y. Buijck
Dr. E. Derksen
L.M.J. Tijsen, MSc

Contactpersoon

L.M.J. Tijsen (lian.tijsen@zorgboog.nl ; 0621562554)

Financiering

Samenwerking GRZ de Zorgboog en RSZK