RESTORE studie


RESTORE: nieuwe diagnostiek van schildklierziekten

Sinds jaar en dag wordt de schildklierfunctie bepaald door eerst het schildklierstimulerend hormoon in het bloed te bepalen. Als dit afwijkend is, dan wordt ook het schildklierhormoon bepaald. Bij 10-20% van de 60-plussers wordt zo een ‘licht verminderde schildklierfunctie’ gevonden. Uit recent onderzoek blijkt dat er bij ouderen steeds minder redenen zijn voor verdere controle of behandeling van een ‘licht verminderde schildklierfunctie’. Het stellen van deze diagnose is daarom bij ouderen medisch onnodig, maar leidt wel tot ongerustheid bij patiënten en (onnodig) medisch handelen. Dit vraagt om een nieuwe, meer doeltreffende diagnosestrategie.

Doel
Binnen de RESTORE-studie vergelijken we daarom de huidige strategie voor het vaststellen van schildklierstoornissen met bloedonderzoek met 2 nieuwe strategieën. De strategieën worden vergeleken in gegevens uit een bevolkingsonderzoek en in gegevens van 2.000 ouderen bij wie de huisarts bloedonderzoek naar de schildklierfunctie noodzakelijk vindt. Dit leidt tot een verbeterde strategie voor het vaststellen van schildklierstoornissen bij 60-plussers in de huisartsenpraktijk.

Onderzoekers
Prof. dr. J. Gussekloo, hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde
Dr. R.K.E. Poortvliet, senior-onderzoeker en huisarts, projectleider
M. E. Jongeneelen, MSc, junior onderzoeker, project coördinator

Contact
restore@lumc.nl; 071-5268444

Financiering
RESTORE wordt gefinancierd door een subsidie van ZonMw.