RELEASE studie

Inleiding

De RELEASE studie onderzoekt het optimaliseren van de behandeling met schildklierhormoon (levothyroxine) bij 60-plussers.

Uit onderzoek blijkt dat 15-40% van alle oudere levothyroxinegebruikers een te hoge dosis gebruikt. Dit is niet ongevaarlijk want overbehandeling met levothyroxine is geassocieerd met een toename van het risico op atriumfibrilleren en heup- en wervelfracturen. Daarnaast komt ook onnodige behandeling met levothyroxine bij ouderen voor. Oorspronkelijke indicaties kunnen intussen obsoleet geworden zijn (infertiliteit, post partum hypothyreoïdie of vermoeidheid) of niet meer actueel zijn (self-limiting hypothyreoïdie). Tenslotte toont recent onderzoek dat behandeling van subklinische hypothyreoïdie met levothyroxine niet van meerwaarde is bij 65-plussers met betrekking tot het verminderen van symptomen. Dit roept de vraag op: ‘hoeveel 60-plussers die levothyroxine gebruiken, kunnen deze behandeling afbouwen of misschien zelfs stoppen?’.

Doel

Het doel van de RELEASE studie is het verbeteren van de behandeling van schildklierstoornissen bij 60-plussers die levothyroxine gebruiken. Onderzocht wordt welke deelnemers behandeling met levothyroxine geleidelijk kunnen afbouwen en staken, met behoud van gezondheid, welbevinden en een normale schildklierfunctie. 

Methode

Onder begeleiding van de eigen behandelend arts wordt bij 360 deelnemers van 60 jaar en ouder levothyroxine stapsgewijs afgebouwd onder controle van de schildklierfunctie. Niet iedereen kan meedoen. Uitgesloten van deelname zijn onder andere patiënten bij wie in de voorgeschiedenis sprake is van een thyreoïdectomie, behandeling met radioactief jodium, radiotherapie van de hals, of een congenitale of secundaire hypothyreoïdie.

Onderzoekers

Prof. dr. J. Gussekloo, hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde
Dr. R.K.E. Poortvliet, senior-onderzoeker en huisarts, projectleider
Drs. A.J.J. Ravensberg, arts-onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde in opleiding, project coordinator

Contactpersoon

Rosalinde Poortvliet (r.k.e.poortvliet@lumc.nl; 071-5268444) 

Financiering

RELEASE wordt gefinancierd door een subsidie van ZonMw.