Pijn in beeld en behandeld

Inleiding

Onnodig veel verpleeghuisbewoners krijgen geen optimale pijnbehandeling door te weinig, te veel of verkeerde pijnmedicatie of een ongeschikte niet-medicamenteuze behandeling. Verkeerde pijnbehandeling van kwetsbare ouderen is zeer ongewenst en kan leiden tot onnodige bijwerkingen, vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames en toename van kosten. Tijdelijk verblijf in het verpleeghuis, zoals voor geriatrische revalidatie, komt steeds vaker voor en vraagt om goede overdracht naar de eerste lijn.

Doel

Dit project heeft tot doel het verbeteren van de pijnbehandeling bij verpleeghuisbewoners en de overdracht aan de eerste lijn.

Methode

Dit project gaat in twee verpleeghuizen een multidisciplinair pijnteam opzetten zoals aanbevolen in de multidisciplinaire richtlijn: ‘Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen’ (Verenso, 2016). Elk pijnteam inventariseert ervaringen over pijn(behandeling) bij bewoners/familie, (para)medici en verplegend personeel. Daarnaast verzamelen we gegevens over pijnmedicatie. Vervolgens formuleren we een implementatieaanpak met haalbare streefwaarden met verbeterdoelen per doelgroep passend bij de lokale situatie. Het IVM ontwikkelt een ‘toolbox’ met voorlichtingsmateriaal voor bewoners/familieleden, werk- en scholingsmaterialen voor verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, apotheker(s). De verpleeghuizen ontwikkelen elk een zorgprogramma pijn en een gestandaardiseerde werkwijze voor de (farmaco)therapeutische overdracht naar de 1e lijn op het niveau van de arts, apotheker en betrokken paramedici. Op een methodische wijze verzamelt het LUMC gegevens over inzet van en ervaring met onze interventies, om tot een toolbox te komen waarmee ook andere verpleeghuizen de pijnbehandeling en overdracht kunnen verbeteren. Verenso zorgt voor de projectleiding en organiseert i.s.m. het IVM dat de 'toolbox' na afloop met een implementatiehandreiking beschikbaar komt voor alle verpleeghuizen in Nederland.

Onderzoekers

Dr. L.E. van den Akker
Dr. M.W.M. de Waal
Prof. dr. W.P. Achterberg

Contactpersoon

Dr. M.W.M. de Waal (M.W.M.de_Waal@lumc.nl)

Relevante link

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/ouderen-en-geneesmiddelen/programmas/project-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/optimalisatie-van-de-zorg-voor-verpleeghuisbewoners-met-pijn-heraanvraag-80-84800-98-22019/

Samenwerking

Verenso, Vereniging van Specialisten Ouderen Geneeskunde

Instituut voor Verantwoord Medicijn gebruik (IVM)

Financiering

ZonMW