De Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO)

Inleiding

NESDO, de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen, is een nationaal onderzoek met een looptijd van 4 jaar waar diverse academische en niet-academische instellingen aan meewerken. 

Doel

Het hoofddoel van NESDO is om het beloop van depressie bij ouderen te bestuderen, ten einde de hulpverlening te kunnen verbeteren en toe te spitsen op de specifieke problemen van deze zeer kwetsbare groep. Ook de afdelingen Public health en Eerstelijnsgeneeskunde en Psychiatrie van het LUMC werken hieraan mee. 

Methode

NESDO is een beschrijvend onderzoek, waarbinnen een breed scala aan gegevens worden verzameld die mogelijk samenhangen met (het beloop van) depressie bij ouderen, zoals neurobiologische determinanten, klinische en sociale kenmerken, levensgebeurtenissen, somatische ziekten, cognitief functioneren, functionele beperkingen, zorggebruik en sterfte. Er wordt een database opgezet waar veel relevante vragen omtrent het beloop van depressie, de risicofactoren van het beloop, de interactie tussen depressie en somatische aandoeningen, en het zorggebruik kunnen worden onderzocht. 

De baseline metingen vonden plaats in 2007-2010. Vooralsnog zullen de deelnemers 6 jaar worden gevolgd, met een interview na 2 en 6 jaar en elk half jaar schriftelijke tussenmetingen. 

Onderzoekers

Op de website van NESDO vindt u de betrokken partijen binnen het NESDO-consortium, en publicaties, inclusief korte Nederlandse samenvattingen. 

Contactpersoon

LUMC afdeling PHEG: Margot de Waal (m.w.m.de_waal@lumc.nl; 071-5268444)

Financiering

Het NESDO onderzoek wordt gefinancierd door onder andere het Fonds NutsOhra en de Stichting tot Steun VCVGZ en NARSAD: The Brain and Behavior Research Fund, en de deelnemende universiteiten en GGZ instellingen.