Dokter worden en de oudere patiënt

Inleiding

Met de groeiende populatie van oudere patiënten verandert de rol van de dokter. Medisch studenten, toekomstige dokters, zullen geconfronteerd worden met de vraagstukken die kenmerkend zijn voor deze patiëntenpopulatie. Dit is onafhankelijk van het specialisme waarin zij werkzaam zullen zijn. Tijdens de geneeskunde opleiding is het essentieel dat medisch studenten zo te worden voorbereid dat zij goede medische zorg kunnen geven aan de oudere patiënt. Hiervoor is niet alleen het verwerven van ouderengeneeskundige competenties belangrijk. Medisch studenten dienen ook  een, voor de oudere patiënt passende, professionele identiteit te ontwikkelen.

Doel

Het doel van deze studie is inzicht krijgen in de invloed van de zorg voor oudere patiënten op de ontwikkeling van de professionele identiteit van medische studenten.

Methoden en resultaten

Kwalitatief onderzoek waarbij semi gestructureerde diepte interviews worden gebruikt om de ervaringen van studenten die een coschap Ouderengeneeskunde volgen te exploreren.

Onderzoekers

Prof. dr. A.W.M. Kramer, bijzonder hoogleraar Huisartsgeneeskunde en Onderzoek naar opleiden, LUMC
Prof. dr. W.P. Achterberg, hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. E. Helmich, specialist Ouderengeneeskunde, senior onderzoeker, UMCG
Annemarie Moll-Jongerius, specialist Ouderengeneeskunde, LUMC

Contactpersoon

Annemarie Moll-Jongerius (A.Moll-Jongerius@lumc.nl )