COmorbidity and Outcomes in GEriatric Rehabilitation (COOGER)

Inleiding

Ouder worden gaat gepaard met fysiologische veranderingen en de aanwezigheid van vaak meerdere ziekten tegelijk: comorbiditeit. Ouderen hebben daardoor andere zorgbehoeften en een ander herstelpatroon dan jongere revalidanten. Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar comorbiditeit, intercurrente ziekten en functionele uitkomsten van oudere patiënten in de geriatrische revalidatie.

Doel

Het doel van deze studie is te onderzoeken wat de impact van comorbiditeit op revalidatie uitkomsten is, bij kwetsbare ouderen na een acuut event zoals een CVA of heup fractuur.

Onderzoeksvragen:
1. Wat is de invloed van comorbiditeit op de functionele prognose na geriatrische revalidatie bij CVA- en heup fractuur patiënten? 
2. Wat is de relatie tussen comorbiditeit en het ontstaan van intercurrente aandoeningen?
3. Wat is de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van een gewogen Functionele Comorbiditeit Index (FCI) bij kwetsbare ouderen?
4. Wat is de predictieve validiteit van de gewogen FCI in een geriatrische revalidatie setting?
5. Welke aandoeningen zijn specifiek van belang in relatie tot de functionele prognose?

Methode

De eerste vraag zal beantwoord worden door middel van een systematische review. Voor de vragen wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande databases (SINGER and GRAMPS). Het betrouwbaarheidsonderzoek is onderdeel van de BeCaf study en het validiteitsonderzoek zal worden verricht in een Geriatric Rehabilitation Facility in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met University of Nottingham (COOPERATION study: COmorbidity in Older Patients & Endpoints in RehabilitATION).
Met de uitkomsten zal een conceptueel model van comorbiditeit en intercurrente ziekten ontwikkeld worden dat te gebruiken is in de geriatrische revalidatiezorg.

Onderzoekers

Drs. A.D. Kabboord, onderzoeker en specialist Ouderengeneeskunde in opleiding
Dr. M. van Eijk, specialist Ouderengeneeskunde en senior onderzoeker
Dr. R. van Balen, specialist Ouderengeneeskunde en senior onderzoeker
Prod. dr. W.P. Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde en projectleider

Contactpersoon

Anouk Kabboord (A.D.Kabboord@lumc.nl; 071-5265762 )

Samenwerking

Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de afdeling PHEG van het LUMC en zorgorganisatie Laurens te Rotterdam. Daarnaast is er een samenwerking opgestart met the University of Nottingham voor de COOPERATION study.

Financiering

Zorgorganisatie Laurens