Eerstelijns ouderengeneeskunde

Het verbeteren van de medische zorg  voor ouderen thuis, in het verzorgingshuis of in het verpleeghuis.

Dat is het doel van het onderzoeksprogramma ‘ouderengeneeskunde in de eerstelijn’ van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG).

Onderzoekers doen dit door te blijven bouwen aan wetenschappelijke kennis en bewijs voor deze specifieke zorg. Verbetering, behoud of beperking van achteruitgang van kwaliteit van leven en functioneren bij ouderen is het uitgangspunt van het onderzoek. Ook het perspectief van de ouderen zelf vormt hierbij een leidraad.

We verrichtten epidemiologisch onderzoek naar ziekten en symptomen, diagnostiek en behandeling, alsmede etiologie en mogelijkheden voor preventie bij ouderen. Hierbij ligt de focus op veelvoorkomende ziekten of symptomen die het dagelijks leven en functioneren van ouderen beïnvloeden. Wij zoeken nadrukkelijk de verbinding met basaal onderzoek naar biologische factoren.

Onderzoekthema’s

Hoofdonderzoekers

Prof. Dr. Jacobijn Gussekloo

Prof. Dr. Wilco P. Achterberg

Dr. Jeanet Blom

Dr. Jenny van der Steen

Het onderzoeksprogramma ‘ouderengeneeskunde in de eerstelijn’ is ingebed in een samenstelling van onderwijsinitiatieven en onderzoeksinitiatieven op het gebied van ouderengeneeskunde, zoals het LUMC profileringsgebied Ageing. Het is onderdeel van het afdelingsprogramma AGE: de Academische werkplaats voor Geriatrie in de Eerstelijn en langdurige zorg.