Research

Het verbinden van professionals werkzaam in preventie en zorg en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. Daar draagt het wetenschappelijk onderzoek van Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) aan bij.

Het bijzondere van de afdeling PHEG is de samenwerking, de afdeling participeert in de regio in diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. De disciplines huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde, medische antropologie en public health werken binnen en buiten de afdeling nauw samen aan het wetenschappelijk onderbouwen van preventie en zorg. 

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling PHEG is gericht op het versterken van de eerste lijn en vindt plaats binnen 2 onderzoekslijnen;

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijke infrastructuur. 

De 2 onderzoekslijnen zijn binnen het LUMC ingebed in de profileringsgebieden ‘Ageing’ en ‘Innovation in Health en Quality of Care’ en binnen de Universiteit Leiden in het profileringsgebied ‘Health, prevention and the human life cycle’. Daarnaast is er een verbinding met de Medical Delta ehealth initiative.

Meer weten over het onderzoek van de afdeling PHEG? 

Klik links in het menu voor meer informatie over de onderzoekslijnen en de daaraan verbonden projecten.

Voor verdere informatie en/of aanmelding voor een onderzoek kunt u contact opnemen met het secretariaat Studentenonderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Netwerk & Kwaliteit (SOWONK).

Onderzoeker worden bij de afdeling PHEG?

Meer informatie vindt u onder de werken bij pagina.