Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een structureel samenwerkingsverband tussen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en zorginstellingen in Zuid-Holland. Momenteel zijn negen zorginstellingen in Zuid-Holland aangesloten bij het UNC-ZH. Het UNC-ZH verzorgt de infrastructuur voor zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek.

Het UNC-ZH heeft tot doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek in zorginstellingen waarbij probleem- en vraagstelling(en) vanuit de praktijk centraal staan. Het netwerk richt zich op samenwerken binnen wetenschappelijk onderzoek en heeft tot doel de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren. Aansluitend bij de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg heeft het onderzoek tevens tot doel de kwaliteit van zorg te verbeteren en een brug te creëren tussen intra- en extramurale zorg.

Daarnaast richt het netwerk zich op kennisoverdracht en uitwisseling van expertise tussen de leden van het netwerk, alsook op kennisoverdracht gericht op de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek dat in netwerkverband heeft plaatsgevonden. 

Twee onderzoeksthema’s staan centraal in het netwerk, namelijk Geriatrische revalidatie en Kwaliteit van leven bij dementie.  

De coördinatie van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland is in handen van de stuurgroep. Leden van de stuurgroep zijn:

 • Dhr. Prof. Dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, voorzitter UNC-ZH, LUMC
 • Mw. Dr. Monique Caljouw, senioronderzoeker & wetenschappelijk coördinator UNC-ZH, LUMC
 • Mw. Drs. Frédérique van Weering, coördinator UNC-ZH, LUMC
 • Dhr. Dr. Bart Plooij, psycholoog,  Alrijne Zorggroep
 • Mw. Angela Keijzer en mw. Dr. Eva Van der Ploeg,  Argos Zorggroep
 • Mw. Ineke Nijburg, manager behandeldienst en mw. Dagmar Stikwerda, projectmedewerker Expertise Label,  Florence: 
 • Dhr. Dr. Romke van Balen, specialist ouderengeneeskunde,  Laurens
 • Mw. Dr. Margaret von Faber, beleidsmedewerker zorginnovatie,  Marente 
 • Dhr. David Engelhard, manager kennis- en innovatiecentrum,  TOPAZ 
 • Dhr. Guido Lampe, manager behandelzaken,  Woon Zorgcentrum Haaglanden 
 • Dhr. Ad Blom, manager kennis en behandelcentrum,  Zorginstellingen Pieter van Foreest