ELAN - Huisartsen

In het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN) werken huisartsen uit de regio Noordelijk zuid Holland en Haaglanden samen met de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan vernieuwing en verbetering van de zorg. Binnen ELAN wordt samengewerkt op het gebied van onderwijs, opleiding en onderzoek.

ELAN-huisartsendata

Een van de onderdelen van ELAN-huisartsen is het ELAN-huisartsendata. Het ELAN-huisartsendata bevat gepseudonimiseerde zorggegevens uit de huisartsinformatiesystemen (HIS) van de huisartsen die zijn aangesloten bij ELAN. Door HIS-gegevens en daarmee actuele ervaringen in de zorg regionaal her te gebruiken in benchmark en onderzoek, ontstaat een ‘lerend zorgsysteem’. Zo gaan huisartsen en LUMC-PHEG de uitdagingen in de zorg samen aan.

Doelstelling ELAN-huisartsen

  • Versterkt de interactieve academische samenwerking in de regio.
  • Communiceert helder met huisartsen.
  • Vraagt betrokkenheid van huisartsen, patiënten en onderzoekers voor advies en inspiratie.
  • Heeft duidelijke procedures voor uitwisseling van informatie.
  • Doet sterk en efficiënt onderzoek door hergebruik van HIS-gegevens.
  • Vormt een kennis- en coördinatiecentrum bij de inzet van HIS-gegevens voor innovatie en populatiemanagement.
  • Biedt een goede infrastructuur voor patiëntgebonden onderzoek in de eerste lijn.