Collaboration

Het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN)

ELAN verbindt de onderzoekers met de professionals en voorziet in de infrastructuur voor onderzoek door het deelbaar en koppelbaar maken van “routinezorg” gegevens (uit HIS, KIS, ZIS, VIS, AIS en cohorten). In dit samenwerkingsverband worden onderzoekers geprikkeld met praktische vragen uit het veld waar zij oplossingen voor proberen te vinden en kunnen professionals in projecten meewerken aan het ontwikkelen en testen van innovaties om hun zorg te verbeteren.

Academische Werkplaats Public Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland

Dit is een samenwerking tussen het LUMC, de GGD Den Haag, de GGD Zuid-Holland West, de GGD Hollands Midden, de Universiteit Leiden en TNO Kwaliteit van Leven. De werkplaats slaat een brug tussen enerzijds de theorie van de universiteit en het kennisinstituut TNO en anderzijds de praktijk van de GGD-wereld. Zie ook: www.awpgnzh.nl

Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid Holland

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een structureel samenwerkingsverband tussen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en tien zorginstellingen in Zuid-Holland. Het UNC-ZH heeft tot doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek.