Voorbeelden stageprojecten

Recente voorbeelden van wetenschappelijke stageprojecten binnen Huisartsgeneeskunde

Voorschrijven van oraal vit B12 (studentenproject)
Vragenlijstonderzoek onder huisartsen naar de redenen om vitamine B12 al dan niet in tabletvorm voor te schrijven.

Migraine: de ziektelast van patiënten (studentenproject)
Beschrijvend onderzoek naar de ziektelast van patiënten met migraine gerelateerd aan de ernst van hun migraine. Tevens is gevraagd of het gebruik van preventieve medicatie wenselijk is.

Zijn wratten besmettelijk? (studentenproject)
Beschrijvend onderzoek bij basisschoolkinderen waarbij op 4 basisscholen wordt geteld hoeveel kinderen wratten hebben, en wordt nagegaan of deze zich clusteren per gezin of schoolklas.

Huisartsgeneeskundige zorg in het verzorgingstehuis (studentenproject)
Door middel van een vragenlijst wordt gekeken of ouderen bij een verhuizing naar het verzorgingshuis de huidige huisarts willen aanhouden of willen overstappen naar een huisarts verbonden aan het verzorgingshuis. Daarbij is de vraag welke factoren een rol spelen in deze keuze.

Recent voorbeeld van wetenschappelijke stageproject binnen Public health

'Thin-fat phenotype' bij baby’s in Paramaribo
In onderzoek op het Indiase platteland blijken baby’s al bij de geboorte een fenotype te hebben dat past bij een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Ze hebben een laag geboortegewicht, relatief veel onderhuids vetweefsel, vooral op de romp, en hoge insulinespiegels in het navelstrengbloed. In Den Haag doet de GGD samen met het LUMC onderzoek om na te gaan of bij de Haagse Hindostaanse baby’s ook zo’n ‘thin-fat phenotype’ wordt gevonden.
De Hindostaanse bevolkingsgroep is via Suriname in Nederland terecht gekomen. Een stagiaire van het LUMC heeft in 2007 drie maanden in Paramaribo onderzoek gedaan aan Hindostaanse baby’s. De antropometrische gegevens uit dit Surinaamse onderzoek lagen als het ware in tussen de uit de literatuur bekende gegevens van Indiase baby’s en gegevens die verzameld zijn bij witte Britse baby’s. Dat was ook wat de onderzoekers hadden verwacht en het geeft steun aan de hypothese dat niet alleen de genen maar ook de intra-uteriene omgeving invloed heeft op de neonatale antropometrie.