POH’s-GGZ enthousiast over onderzoek ‘Voluit Leven 55+’

POH’s-GGZ enthousiast over onderzoek  ‘Voluit Leven 55+’

Een groeiende groep 55-plussers heeft angst- en spanningsklachten, maar wordt onvoldoende herkend en behandeld.  Het onderzoek ‘Voluit Leven 55+” – dat in januari 2017 is gestart – geeft de POH-GGZ de beschikking over een effectieve en laagdrempelige eHealth behandeling. Een groep van 28 POH’s is enthousiast begonnen. Er is nog plek voor een aantal nieuwe huisartspraktijken.


Het onderzoek: Voluit Leven 55+

In het onderzoek wordt de effectiviteit van de online-module ‘Voluit Leven’ in combinatie met 4 gesprekken bij de POH-GGZ geëvalueerd. De Voluit Leven methode maakt gebruikt van technieken uit de Acceptance and Commitment Therapy en mindfulness. Deze behandeling wordt vergeleken met ‘treatment-as-usual’ waarin gewerkt wordt met het KOP-model en laagdrempelige cognitief-gedragsmatige technieken. Deelnemende POH’s-GGZ volgen een training om te leren werken met de behandelmethode(n). Deelname aan de studie biedt POH’s-GGZ een mooie kans om zich kosteloos bij te scholen in verschillende behandelmethoden.

Een leerzaam en laagdrempelig onderzoek voor POH’s-GGZ

Er nemen reeds 28 POH’s-GGZ deel aan het onderzoek. Een tussentijdse evaluatie laat zien dat zij vooral enthousiast zijn over de kosteloze deskundigheidsbevordering die deelname biedt. De behandelmethode(n) waarmee gewerkt wordt in het onderzoek, worden door hen ook buiten dit project toegepast. Een ander positief punt dat door meerdere POH’s-GGZ wordt genoemd, is de laagdrempeligheid van het onderzoek. De tijdsinvestering voor de POH’s-GGZ  is beperkt tot het volgen van de training en het behandelen van de patiënten.  Alle onderzoekswerkzaamheden (bijv. het afnemen van vragenlijsten of het screenen van patiënten) worden uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Leiden. Ook de deelnemende patiënten zijn tot nu toe enthousiast: de deelnemers die werken met de online-module gaan hier zeer actief mee aan de slag (weinig drop-out) en evalueren de cursus als positief en inspirerend.

Interesse?

Huisartspraktijken met POH’s-GGZ kunnen zich nog aanmelden voor deelname. Uitgebreide informatie over het onderzoek is te vinden op www.voluitleven55plus.nl. Als u naar aanleiding van de informatie vragen/opmerkingen heeft, of zich wil aanmelden voor deelname kunt u mailen naar Maartje Witlox (promovendus) op voluitleven55plus@leidenuniv.nl