Netwerk & Kwaliteit

Kerntaakgroep Netwerk & Kwaliteit

Hoe geef je een nieuwe kerntaakgroep vorm? Door vanuit een idee in een groep na te denken over het doel ervan, en ideeën en wensen omtrent inhoud en werkwijze te bespreken.

Op donderdagochtend 13 november zijn de beoogde medewerkers van de kerntaakgroep Netwerk & Kwaliteit bijeen gekomen. Margot de Waal, Frederike Buchner en Annet Wind hadden deze startbijeenkomst voorbereid. Van tevoren was informatie rondgestuurd over de verschillende takken: nascholing en kaderopleidingen, netwerken (onderzoek, verpleeghuizen),  academische werkplaatsen (publieke gezondheid, jeugd, ouderen) en consortia (verloskunde, overgewicht). Op de ochtend zelf hebben we verder kennisgemaakt en hebben we nagedacht over elementen van de te ontwikkelen visie. Tevens hebben we de positie van N&K bediscussieerd, zowel binnen PHEG, als binnen het LUMC en in de regio. Het werd een geanimeerde ochtend, waarbij de verschillende flappen zich als vanzelf vulden.

Als gewaagd doel hebben we uiteindelijk geformuleerd: Over 5 jaar zijn wij de vanzelfsprekende aantrekkelijke academische partner voor innovatie en kwaliteitsbeleid op het gebied van populatiezorg en gezondheid, door het verbinden en versterken van het veld met onderwijs en onderzoek. Dat is een hele uitdaging!

M.b.t. de positie van N&K in de regio en binnen het LUMC streven we ernaar dat we een herkenbare en aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn, die diverse partijen weet te verbinden en kennis verspreid. Ook binnen PHEG wil N&K verbindend zijn tussen de kerntaakgroepen studenten-onderwijs, opleiding en onderzoek en wil zij de basis zijn voor contacten buiten de afdeling. N&K wil de partij zijn die vragen uit het veld opvangt en adresseert. Bestaande en nieuwe netwerken en werkplaatsen vormen hiervoor de basis.