Public health

Sociale geneeskunde houdt zich bezig met invloed van de omgeving (in de breedste zin van het woord) op de gezondheid van mensen. Een ander kenmerk van de sociale geneeskunde is dat het zich voornamelijk bezig houdt met de gezondheid van groepen mensen en niet zozeer met individuen. Het werkveld is erg breed en ongeveer een kwart van alle artsen is hierin werkzaam.
De sectie Public health (sociale geneeskunde) is in de preklinische fase vooral actief in de onderwijsblokken Volksgezondheid (jaar 1) en Maatschappij en gezondheidszorg (jaar 4). In het eerste jaar wordt veel aandacht besteed aan de factoren die de volksgezondheid beïnvloeden (determinanten), gekeken hoe ongezondheid kan worden voorkomen (preventie), en hoe je gezondheid kunt meten. In het vierde jaar wordt verder ingegaan op een aantal deelgebieden waarin de sociaal geneeskundige werkzaam is, en ook gekeken naar de bouw en werking van ons zorgstelsel. Verder levert de sectie bijdragen aan een aantal andere blokken.

Aan het einde van het vijfde jaar is het 2-weeks coassistentschap Sociale Geneeskunde georganiseerd, waarin met de praktijk van de Public health wordt kennis gemaakt. In dit coschap loopt de coassistent stage in één of meerdere sociaalgeneeskundige werkvelden en leert te kijken met een sociaalgeneeskundige bril.
In het zesde studiejaar bestaan de mogelijkheden een semi-artsstage en keuze-coassistentschap te volgen in een sociaalgeneeskundig werkveld.

Contactpersoon:
prof.dr. B.J.C. Middelkoop

Onderwijs Sociale Geneeskunde:
mevouw J.Z. Muyselaar-Jellema

Wetenschapsstage