GEAR AUDIT 2016 Documenten

Documentnr

Omschrijving

Versie

Auteur

16.00.000 GEAR

HO LUMC Programma en Algemeen

2016

M.L.M. Schuivens           

16.00.001 GEAR

Handboek Auditronde 2015-2016 

2015

16.00.002 GEAR

HO LUMC Reflectieverslag Huisartsopleiding Leiden

2016

M.L.M. Schuivens

Domein 1

Visie en kwaliteit

 

16.01.001 GEAR

HO LUMC Kwaliteitsplan Onderwijs

2016

G.T.J.M. Essers

Domein 6

HR-beleid

 

16.06.001 GEAR

HO LUMC Het Leidse Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders

2016

J. Mulder

16.06.002 GEAR

HO LUMC O team taken en planning april 2014

2014

J. Mulder

16.06.003 GEAR

HO LUMC Opleidersteam

2015

J. Mulder

16.06.004 GEAR

HO LUMC Programmma introductiecursus

2015

J. Mulder

16.06.005 GEAR

HO LUMC Bouwplan Introductiecursus dag 1

2015

J. Mulder

16.06.006 GEAR

HO LUMC Bouwplan Introductiecursus dag 2

2015

J. Mulder

16.06.007 GEAR

HO LUMC Selectiemodel voor opleiders

2015

J. Mulder

16.06.008 GEARHO LUMC Agenda kennismakingsgesprek met aspirant opleider

2015

J. Mulder

16.06.009 GEAR

HO LUMC Protocol niet goed functionerende opleider 3

2015

J. Mulder

16.06.010 GEAR

HO LUMC Informatie over scholing en beoordeling staf

2016

L. de Ruiter
16.06.011 GEAR HO LUMC Kwaliteitsverbeterplan Docentprofessionalisering2015 L. de Ruiter 
16.06.012 GEAR HO LUMC Kwaliteitsverbeterplan Coördinator aios-voortgang2015 G. Dijkstra 
Domein 7

Organisatie en Management

 

16.07.001 GEAR

HO LUMC Strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2018 v0.8

2016

A.W.M. Kramer

16.07.000 GEAR

HO LUMC Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

2016

A.W.M. Kramer

16.00.000 GEAR

HO LUMC Coördinator Diensten Stand van Zaken nav GEAR 20132016

S.O. Klapwijk-Strumphler 

16.00.000 GEAR

HO LUMC Management    

2014W. de Ruijter 
RapportenGEAR 2013  
16.00.003 GEARHO LUMC GEAR ronde 2013 Rapport2013Auditcommissie
16.00.004 GEARHO LUMC GEAR ronde 2013 Stand van Zaken 2016 G.T.J.M. Essers