RGS VISITATIE 2016 Documenten

Documentnr

Omschrijving

Versie

Auteur

16.000.A

Algemeen

2016

 

16.000.B

Informatie managementstructuur: Organogrammen

2015

A.W.M. Kramer

16.000.C

Jaarverslag 2015 Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

2016

A.W.M. Kramer

16.000.D

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

2013

M.E. Numans

16.001.01

Instituutsreglement Opleiding tot huisarts LUMC

2016

A.W.M. Kramer

16.001.02

Toetsplan Huisartsopleiding Leiden 2015-2016 Samenvatting

2015

G.T.J.M. Essers

16.001.03

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

2016

A.W.M. Kramer

16.001.04a

16.001.04b

16.001.04c

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk en Leerwerkplan voor de opleidingspraktijk

Het leerwerkplan, opleider Klinische Stage

Opleidingsplan/Leerwerkplan voor de stage-inrichting

2015

J. Mulder

G.J. Grijpink

A. Verkerke

16.001.05

Individueel opleidingsplan en –schema AIOS

2013

G.J. Grijpink

16.001.06

Regeling Werktijden, arbeidsduur, vakantie en verlof in de Huisartsopleiding Leiden

2013

M.L.M. Schuivens

16.001.07

Het Leidse Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders

2013

J. Mulder

16.001.08

Het leergesprek in de opleidingspraktijk

2013

J. Mulder

16.001.09

Zelfstandige periode in de opleidingspraktijk 

2013

G.J. Grijpink

16.001.10Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken

2013

J. Mulder

16.001.11

Richtlijn handelen opleidingsinstituut bij acute en ernstige twijfel aan geschiktheid als (stage)opleider

2012

W. de Ruijter

16.001.12

Modelovereenkomsten: AIOS, Opleider, Stageopleider en Stage-inrichting

2015

N.J. Kuyt-Diepenhorst

16.002.13

16.002.13b 

Informatie over de uitvoering van de opleiding

Sjabloon terugkomdagprogramma maart 2016

2016

M.L.M. Schuivens
16.002.14

Informatie over scholing en beoordeling (stage)opleiders en staf

2016

L. de Ruiter

16.002.15a

16.002.15b 

Evaluatie en Onderzoek Onderwijs

Kwaliteitsplan Onderwijs

2016 

G.T.J.M. Essers

G.T.J.M. Essers 

16.002.16

Meerjarenbeleid en  strategische pijlers

2016

A.W.M. Kramer

16.002.17

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

2016

A.W.M. Kramer

16.002.18

GEAR ronde 2016 Reflectieverslag

2015

M.L.M. Schuivens

16.002.19GEAR ronde 2013 Rapport2013Auditcommissie