Kwaliteit

GEAR is het kwaliteitssysteem voor de Huisartsopleiding.

GEAR staat voor Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde

GEAR bewaakt en bevordert de kwaliteit van de acht huisartsopleidingen. Daarnaast stimuleert GEAR de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de opleidingsinstituten.

Zo werken de acht huisartsopleidingen gezamenlijk aan een steeds hogere kwaliteit van de opleiding. Voor de eerste ronde werden in 2013 de volgende domeinen beoordeeld: Academisch niveau,  Leeromgeving,  Toetsing, beoordeling en resultaten, en het thema docentprofessionalisering.

In 2016 staan de drie domeinen Visie en Kwaliteit, HR-beleid en Organisatie en Management centraal.

Uitvoering

NPA is uitvoerder van GEAR. Zij lanceerden hiervoor de beveiligde internetapplicatie NPAweb GEAR.

Op ieder instituut zijn kwaliteitscoördinatoren aangesteld die via dit systeem hun eigen instituut scoren op verschillende domeinen. Vervolgens stellen de instituten verbeterplannen op en vindt er een audit plaats. Vervolgstappen zijn het uitwerken en uitvoeren van de verbeterplannen en de uitwisseling van good-practices.

NIVEL: De huisartsopleiding opnieuw beoordeeld

NIVEL heeft in 2014 opnieuw onderzoek gedaan onder huisartsen in opleiding en alumni. In het rapport staan de resultaten van een enquête-onderzoek onder alle aios en alumni van de huisartsopleidingen in Nederland. Het onderzoek is een herhaling van de NIVEL-tevredenheidsenquête van 2011. Hiermee is een begin gemaakt met een periodieke en landelijke meting van de kwaliteit van de huisartsopleiding door de ogen van aios en alumni.

In 2015 is er een onderzoek verricht onder huisartsopleiders en stage-opleiders. De resultaten hiervan zijn begin 2016 gepubliceerd.