Profiel

Het profiel speelt een onmisbare rol in de toewijzingssystematiek in het tweede jaar, waardoor ook het up-to-date houden van het profiel van groot belang is. Een voorbeeld van de diverse profielen vindt u onderaan de pagina (als pdf-bestand). Een digitaal formulier kan op aanvraag via de mail worden toegezonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Huisartsopleiding.