Aanmelding

Aanmeldingsprocedure nieuwe instellingen 

Indien u besluit om opleider te worden dient hij/zij aan een aantal eisen te voldoen. De voornaamste eisen voor een verpleeghuisarts:

  • de verpleeghuisarts is tenminste vijf jaar geregistreerd
  • hij/zij moet tenminste 50% van de normale werkweek in het verpleeghuis aanwezig zijn.

De eisen voor een stageopleider (andere beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg):

  • hij/zij moet ingeschreven zijn in het register
  • hij/zij is werkzaam in de stage-inrichting.

De volledige beschrijving van de opleidingseisen staan beschreven in het Kaderbesluit CHVG.

Wanneer u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat Huisartsopleiding