Ouderengeneeskunde

Achtergrond

Voor huisartsen is het een uitdaging om oudere patiënten, ook als dat wat moeilijker gaat of naasten het soms anders willen, zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren. Dat vraagt om een verbreding van onze visie op ouderen, om te denken in termen van functioneren en zelfredzaamheid en niet alleen in ziekte en behandeling. Dat vraagt om huisartsen die uiteraard medisch inhoudelijk op de hoogte zijn van de laatste nieuwe ontwikkelingen, maar ook beschikken over vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerking en organisatie. Huisartsen die kennis hebben van de wettelijke kaders en de regionale mogelijkheden. Het vraagt om huisartsen met de juiste attitude, oog hebbend voor de winst van een proactieve benadering, zonder te betuttelen. Het vraagt ook om afstemming met andere hulpverleners, goede onderlinge samenwerking en adequate en toegankelijke dossiervorming.

Differentiatie

De inhoud van de verdiepingsmodule komt grotendeels overeen met het eerste jaar van de NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde. Na het volgen van deze differentiatie kan de aios zijn expertise niet alleen inzetten voor de ouderen in de praktijk, maar ook consultatief optreden voor collega’s en samenwerkingsinitiatieven in de zorg voor ouderen.
Het volgen van de differentiatiemodule kan een opstap zijn naar de kaderopleiding en biedt vrijstellingsmogelijkheden.

Onderwijs

Het accent in de differentiatiemodule ligt op het vakinhoudelijk handelen (diagnostiek, behandeling en preventie), arts-patiëntcommunicatie, samenwerking en organisatie.
Er wordt aandacht besteed aan onder andere functionele geriatrie, multimorbiditeit, polyfarmacie, communicatie en zorgplan, dementie en andere cognitieve stoornissen, mobiliteit en valpreventie. Per onderdeel worden docenten aangetrokken die expert zijn op het betreffende gebied.
In de opleidingspraktijk komt het werken aan deze differentiatie – naast veel ervaring in consulten met ouderen - tot uiting in een verbeterproject rond ouderenzorg. Deze competentiegerichte opdracht is een kwaliteitsproject omtrent de zorgverlening aan en het omgaan met oudere patiënten in de huisartspraktijk. Ze begint bij een bepaalde vraag, bijvoorbeeld “Hoe zorg ik ervoor dat ouderen met multipathologie adequaat medicamenteus behandeld worden?“ of “Hoe kan ik adequaat communiceren met ouderen met een afasie na een CVA?” of “Hoe zorg ik ervoor dat dementie bij ouderen tijdig gediagnosticeerd wordt?”. De differentiatie wordt afgesloten met een presentatie over het verloop en het resultaat van dit project.

Maximaal aantal deelnemers

10 personen per groep. Er starten groepen in september en maart.

Locatie

LUMC Gebouw 3, Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden.

Coördinator

Annette Verkerke, coördinator 2e fase