Onderwijs maken en geven

Achtergrond

Na de opleiding moet de huisarts voor de herregistratie tenminste 40 uur geaccrediteerde nascholing per jaar volgen. Veel van deze deskundigheidsbevordering wordt ontwikkeld en uitgevoerd door huisartsen zelf. Soms gebeurt dit op landelijk niveau (NHG), vaak vindt het plaats vanuit de regionaal georganiseerde Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH). Regelmatig verzorgt de huisarts als lid van de Hagro onderwijs voor de collega’s, bijvoorbeeld in het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO). Ook zijn er altijd opleiders nodig, zowel voor co-assistenten als voor huisartsen in opleiding, en natuurlijk niet te vergeten: docenten in het basiscurriculum en in de huisartsopleiding.
Al met al behoorlijk wat momenten waarop een huisarts in aanraking kan komen met de vraag onderwijs te maken of te geven, of anderszins daarin te participeren.

Differentiatie

De aios leert tijdens deze module om, binnen verschillende (onderwijs)contexten, onderwijs te ontwerpen, te verzorgen en te evalueren. Voor aios die graag les willen geven, individuen of kleine groepen willen kunnen begeleiden én zich hierdoor ook medisch inhoudelijk verder willen bekwamen, is deze verdiepingsmodule geschikt.
De geleerde vaardigheden komen overigens niet alleen van pas in het onderwijs, maar ook in de eigen huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld bij het aanleren van vaardigheden aan praktijkmedewerkers of bij het overbrengen van ingewikkelde informatie aan een patiënt.
Na het volgen van deze differentiatie kan de verkregen expertise ingezet worden op alle plaatsen waar extra didactische vaardigheden van pas komen.

Onderwijs

Het uitgangspunt van de differentiatiemodule is het werken vanuit de praktijk en vanuit eigen leerbehoeften. Je gaat op zoek naar mogelijkheden en eigen wensen, binnen én buiten de opleidingspraktijk, om onderwijs te maken en te geven. De module is erop gericht om je met zoveel mogelijk facetten van onderwijs en begeleiding te laten kennismaken. Je zult daarom:

  • in je opleidingspraktijk een semi-arts en/of co-assistent begeleiden
  • binnen het basiscurriculum een groep (2e of 3e jaars) studenten begeleiden bij MPO (Medisch Probleem Oplossen) of KVA (Klinische Vaardigheden en Attituden)
  • binnen het basiscurriculum aan semi-artsen en/of co-assistenten onderwijs verzorgen.

In de bijeenkomsten zullen ondersteunende theoretische en praktische aspecten rond onderwijs geven en maken aan de orde komen, zoals feedback geven, coaching, groepsdynamica en het ontwerpen van onderwijsprogramma’s.

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

Locatie

LUMC Gebouw 3, Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden.

Coördinator

Annette Verkerke, coördinator 2e fase