Beleid en beheer huisartspraktijk

Achtergrond

Gedurende de opleiding en het gehele werkzame leven als huisarts is het beleid in en beheer van de praktijk een integraal onderdeel van de taken van de huisarts. Voor de één vormt dit gegeven een noodzakelijk kwaad, voor een ander is het echt een uitdaging om in te spelen op de veranderingen in het huisartsenvak als gevolg van nieuwe maatschappelijke en medische inzichten.

Nieuwe ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, denken over kwaliteit van de huisartsenzorg, inclusief accreditering en certificering, maatschappelijke ontwikkelingen, de invloed van de overheid op de zorg vormen de belangrijkste achtergrond voor deze module.

Differentiatiemodule

Het reguliere programma van de Huisartsopleiding verschaft voldoende bagage om als huisarts aan de slag te gaan, de differentiatiemodule biedt verdieping van competenties op managementgebied. Ideaal voor huisartsen die een eigen huisartspraktijk ambiëren of in huisartsvoorziening managementtaken op zich willen nemen.

De rode lijn in de differentiatiemodule is het maken van een ondernemingsplan. Visie, marketing, kwaliteit, plaats in de zorg, aansturing en financiële onderbouwing zijn hierbij sturende begrippen. Bij de uitvoering van deze verdiepingsmodule wordt samengewerkt met de NHG-kaderopleiding Beleid en beheer in de huisartspraktijk die ook in Leiden wordt gegeven. Het volgen van de differentiatiemodule kan een opstap zijn naar deze Kaderopleiding.

Onderwijs

Het cursorisch onderwijs wordt ingevuld met onderdelen van het ondernemingsplan, zoals visieontwikkeling, personeelsbeleid, marketing, kwaliteitszorg, implementatiestrategieën, onderhandelen en zorginkoop, en bouw of verbouw van de praktijk. Voor verschillende programmaonderdelen worden experts van buiten gevraagd. Daarnaast besteden we aandacht aan actuele onderwerpen, waarbij de aios zelf een actieve rol vervullen.

In april en oktober is er voor de nieuwe instromende aios een startdagdeel. De module heeft een doorlooptijd van 6 maanden. In het onderwijs is steeds tijd gereserveerd voor uitwisseling en ondersteuning door docent en medestudenten bij het uitvoeren van de praktische opdracht die samen een portfolio vormen. Tijdens het instituutsonderwijs doen aios verslag van hun portfolio activiteiten zoals het schrijven van een ondernemingsplan, of het maken van analyses voor een kwaliteitsverbeterplan(nen).  

Naast het instituutsonderwijs zal er een deel van de praktijktijd nodig zijn om opdrachten uit te voeren in de opleidingspraktijk. Deze opdrachten worden in overleg met huisartsopleider geformuleerd en deels in de praktijk- en deels praktijkoverstijgend uitgevoerd. Daar waar mogelijk zal worden samengewerkt met de NHG-kaderopleiding Beleid en beheer in de huisartspraktijk.

Maximaal aantal deelnemers

16 personen

Locatie

LUMC Gebouw 3, Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden.

Coördinator

Annette Verkerke, coördinator 2e fase