Differentiatiemodules

Naast de reeds genoemde onderdelen van het curriculum is er bij de Huisartsopleiding Leiden de keuze om in het derde jaar een differentiatie te volgen. De differentiatie is een mogelijkheid voor de aios extra competenties te verwerven in een onderdeel van de huisartsgeneeskunde, naast de reguliere opleiding.

De differentiatie heeft een studielast van maximaal drie maanden die wordt verspreid over het gehele derde jaar. Tijdens de differentiatie werkt de aios in de opleidingspraktijk en heeft de gelegenheid om (veelal) daar aan het gekozen onderwerp te werken.

De differentiatie is bedoeld voor aios die geen achterstand hebben en ruimte hebben om zich bovenop het reguliere onderwijs te verdiepen in een bepaald aspect van de huisartsgeneeskunde. De volgende modules worden bij het LUMC verzorgd:

Alle instituten werken aan het aanbieden van een differentiatie, gekoppeld aan de Kaderopleiding die aan de afdeling wordt verzorgd. Meer info via de site van Huisartsopleiding Nederland - differentiaties.