Wetenschappelijke vorming

Als je in aanmerking komt voor een differentiatie en je je (verder) wilt bekwamen in de wetenschappelijke kant van het huisartsen vak of onderzoek van onderwijs interessant vindt kun je je uitleven in de differentiatiemodule Wetenschap in Leiden.

Onderzoek doen

In deze differentiatie kun je een huisartsgeneeskundig relevant onderzoek uitvoeren of onderzoek van onderwijs doen. Ook een uitgebreide literatuurstudie behoort tot de mogelijkheden.  Als onderwerp van het differentiatie-onderzoek kun je kiezen om aan te sluiten bij lopend onderzoek van de afdeling.

Wij hebben bij ons op de afdeling PHEG onder andere de aandachtsgebieden preventie, populatiezorg en disease management (het programma PrePoD), ouderen (het programma Geriatrics in Primary Care) en onderzoek van onderwijs. De thema’s waar we speciale deskundigheid in hebben zijn het gebruik van databestanden uit de eerste lijn voor kwaliteitsbeleid en e-health toepassingen. De aandoeningen waar we speciale deskundigheid in hebben zijn hart- en vaatziekten, oncologie, MDL, astma/COPD, genetica, jeugd GGZ, infecties en “kleine kwalen”. Natuurlijk kun je ook voor een geheel eigen onderwerp kiezen.

De keuze van het onderwerp komt onder meer aan de orde tijdens een kennismakingsgesprek dat je hebt met de begeleider van de differentiatiemodule wetenschap. Dit kennismakingsgesprek vindt plaats in het begin van het tweede jaar. Bij voorkeur wordt daarna het onderwerp en het onderzoeksplan van de differentiatie vastgelegd. Als de tutor toestemt en er voldoende ruimte is in je IOP, kun je dan gelijk in het begin van jaar drie aan de slag.

Je moet er rekening mee houden dat het doen van onderzoek een flinke tijdsinvestering betekent. Afstemming met huisarts-opleider, onderzoekers en tutor over beschikbaarheid, tijdsinvestering en planning is essentieel. De begeleiding van het onderzoek vindt plaats buiten de TKD op individuele basis, of in een subgroep als meerdere aios met hetzelfde onderzoek aan de gang gaan.

Mocht je nog ruimte hebben door een vrijstelling voor een van de stages in het tweede jaar dan zou je een keuzestage wetenschap van drie maanden hieraan vooraf kunnen laten gaan zodat je in totaal effectief 6 maanden aan je onderzoek kunt werken. Houdt dan wel rekening met de planning. In de 7e maand van je 1e jaar moet je aangeven dat je een vrijstelling inruilt voor een keuzestage, na goedkeuring hiervan moet je uiterlijk 5 maanden voor de start van je keuzestage wetenschap een goedkeuring van de docent wetenschappelijk vorming te hebben (zie verder de richtlijn voor keuzestages, vrijstelling op Blacboard).

Het resultaat

Het product van de differentiatie is bij voorkeur een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Aangezien dit, ook na het afronden van het onderzoek, erg tijdrovend is moet je er rekening mee houden dat uiteindelijke publicatie pas na beëindiging van de opleiding plaatsvindt. Daarom is het ook mogelijk de differentiatie af te ronden met een onderzoeksverslag. Dit verslag zal op wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld worden door de begeleider en een tweede beoordelaar met wetenschappelijke achtergrond (vier ogen principe).

Contact

Als je meer wilt weten over deze differentiatie kun je contact opnemen de  begeleider van de differentiatie wetenschap Petra van Peet.