Curriculum

Het curriculum van de Huisartsopleiding in Leiden is gebaseerd op het Raamcurriculum 2005. In dit Raamcurriculum wordt uitgegaan van competenties, ligt de nadruk op ‘coaching’ door de onderwijsgevers en is het onderwijs ‘aios-centered’. De opbouw van het onderwijs gaat van inhoudelijk eenvoudige problematiek in het eerste jaar naar gecompliceerde problematiek in het derde jaar. Inhoudelijk komen al de thema’s aan bod zoals ze in het Landelijk Opleidingsplan 2016 zijn aangegeven.

Het onderwijs wordt vormgegeven middels landelijk of lokaal ontwikkelde programma’s, vaak inhoudelijk ingevuld met behulp van de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daarbij streeft de Huisartsopleiding in Leiden ernaar om het onderwijs zodanig aan te bieden dat de taakgebieden die behoren tot de verantwoordelijkheid van de huisarts (medisch handelen, communicatie, samenwerken, organiseren, wetenschap, maatschappelijke handelen en professionaliteit), geïntegreerd aan bod komen. 

Het curriculum van de driejarige huisartsopleiding is opgebouwd (horizontaal) uit twee periodes, een eerste en tweede fase. Door de opleiding van drie jaar heen zijn (verticaal) ook ‘lijnen’ te onderscheiden, die geënt zijn op de taakgebieden van de huisarts.

Lees in onderstaande documenten meer over het curriculum van de Huisartsopleiding in Leiden.